قالب وردپرس
Back to نوشته‌ها

آب درمانی کمر

تمرین۱:
به دیوار استخر بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید به طوری که زانو ها را صاف نگه داشته و انگشتان پا رو به جلو باشد . اکنون عضلات شکم و باسن را منقبض کنید.و سعی کنید قوس کمر را به دیوار بچسبانید طوری که لگن شما به سمت بالا
b1.jpg
تمرین۲:
پشت به دیوار استخر بایستید و پای مبتلا را از ران و زانو خم کنید . دست سمت مبتلا را بر روی قسمت خارج زانو و دست سمت سالم را بر روی قسمت بالایی مچ پای سمت مبتلا  قرار دهید.اکنون زانوی خم شده را به سمت مخالف فشار دهید و همزمان با دست سمت سالم مچ پا را به سمت داخل ببرید تا کشش را پشت مفصل ران احساس کنید.
b2.jpg
تمرین۳:
پشت به دیوار استخر بایستید و دیوار استخر را با هر دو دست  بگیرید . اکنون بدون جدا شدن کمر از دیوار استخر ، با انقباض عضلات شکمی به آرامی پاهای خود را از کف استخر بلند کنید تا زانو ها ۹۰ درجه خم شوند، این وضعیت را نگه دارید.
b3.jpg
تمرین۴:
پشت به دیواره استخر بایستید و کاملا پشت خود را به دیوار استخر بچسبانید . دستها را از بدن دور کنید و لبه های استخر را بگیرید.اکنون بدون جدا شدن دست ها از لبه استخر ، تنه خود را به جلو هل بدهید . این وضعیت را نگه دارید.
b4.jpg
تمرین۵:
پشت به دیوار استخر بایستید و با هر دو دست زانوی راست و بعد زانوی چپ را به سمت شکم بکشید و این وضعیت را نگه دارید.
b5.jpg
تمرین۶:
روبروی دیواره استخر بایستید ، پاها را با اندازه عرض شانه ها باز کنید و لبه استخر را نگه دارید . اکنون با خم کردن کمر به عقب به آرامی سقف را نگاه کنید و قسمت بالای تنه را از دیوار استخر دور کنید. این وضعیت را نگه دارید.
b6.jpg
تمرین۷:
در حالیکه پاها به اندازه عرض شانه ها باز ، دست ها کنار هم .و زانو ها هم اندکی خم شده باشد ، بایستید ، شانه ها و بخش فوقانی تنه را به یک طرف بچرخانید.لگن در وضعیت طبیعی و رو به جلو نگه داشته شود به مرکز برگردید و به طرف دیگر بچرخید
b7.jpg
تمرین۸:چرخش تنه با مقاومت
بایستید پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و زانو ها را کمی خم کنید . یک صفحه پلاستیکی را مقابل شکل با دستهای خود در جلوی قفسه سینه نگه دارید اکنون به آرامی تنه را به یک سمت بچرخانید  به مرکز برگردید و به طرف دیگر بچرخید.
b8.jpg
تمرین۹:
شخص در حالیکه یک پای خود را ثابت نگه می دارد پای دیگر را به اندازه نیم متر به عقب میبرد و سپس به حالت اول خود باز می گردد.
b9.jpg
تمرین۱۰:
شخص در حالیکه دو دست را به دیواره استخر تکیه می دهد عضلات کف لگن را منقبض کرده یک پا را ثابت نگه داشته و پای دیگر را به اندازه ایی از جلو خم می کند که با تنه خود یک زاویه ۹۰ درجه درست کند آنگاه در حالیکه پا را در جهت طرفین بدن به چرخش در می آورد به حالت اول خود باز میگرداند  وبا پای دیگر همین کار را انجام می دهد.
b9.jpg
تمرین۱۱:
پشت به دیوار استخر بایستید و با دست چپ دیوار استخر را بگیرید. دست راست را پشت سر قرار دهید  و ران و زانوی چپ را تا ۹۰ درجه خم کنید. اکنون به آرامی آرنج راست را به سمت ران چپ بیاورید و سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و حرکت را به صورت آرنج چپ به سمت ران راست انجام دهید.
b10.jpg
تمرین۱۲:
بایستید پاها را بهاندازه عرض شانه باز کنید و دست ها در طرفین بدن قرار دهید ، اکنون به آرامی تنه را به یک سمت خم کنید و دست را تا نزدیک زانو بیاورید . سپس به حالت اول برگردید و حرکت را به سمت دیگر انجام دهید.
b12.jpg
تمرین۱۳:
روبروی دیوار استخر بایستید ، پاها به اندازه عرض شانه باز و با هر در دست لبه استخر را بگیرید. اکنون در حالیکه ستون فقرات را صاف نگه داشتید به جلو خم شوید و آرنج ها را خم کنید تا قفسه سینه به دیواره استخر نزدیک شود . دقت شود که پاشنه ها بر رو ی کف استخر ثابت باشد  و به کمر قوس نیندازید سپس با صاف کردن آرنج به آرامی به وضعیت شروع تمرین برگردید.
b13.jpg
به امید بهبودی و سلامتی روزافزون شما
social position
Back to نوشته‌ها