قالب وردپرس
Back to نوشته‌ها

آب درمانی گردن

تمرین۱: کشش عضلات طرفی گردن :
بایستید و مانند شکل ،بالای مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید و از جلوی بدن عبور داده و به سمت پایین بکشید. اکنون سر را به سمت مخالف خم کنید تا کشش را در ناحیه طرفی گردن درسمت مبتلا احساس کنید ، این وضعیت را نگه دارید
c1.jpg
تمرین۲: کشش عضلات پشت شانه :
بایستید انگشتان دستها را در هم قلاب کنید و دست ها را جلو بکشید . اکنون غب غب بگیرید و این کشش را نگه دارید.
c2.jpg
تمرین۳: خم کردن گردن به جلو
در داخل آب به آرامی چانه را به سمت قفسه سینه پایین بیاورید و سپس تا جایی که صورت به سمت جلو قرار بگیرد سر را بالا ببرید.
c3.jpg
تمرین۴:خم کردن گردن به عقب
در داخل آب گردن را صاف نگه دارید . اکنون به آرامی گردن را به سمت عقب خم کنید.
c4.jpg
تمرین۵:خم کردن طرفی گردن:
در داخل آب ، گردن را صاف نگه دارید . اکنون  به آرامی سر را به یک طرف خم کنید تا جایی که گوش به سمت شانه نزدیک شود.
c5.jpg
تمرین۶:چرخش گردن
در داخل آب ، گردن را صاف نگه دارید . اکنون سر را به آرامی بچرخانید تا شانه خود را ببینید ، سپس سر را به حالت مستقیم برگردانید ومجدّداً سر را به سمت مخالف بچرخانید.
c6.jpg
تمرین۷:عقب بردن سر و گردن
در داخل آب سر را مستقیم نگه دارید به طوری که چشم ها و فک در یک راستا باشد . اکنون به همان حالت سر را به سمت عقب بکشید و غب غب بگیرید.
c7.jpg
به امید بهبودی و سلامتی روزافزون شما
social position
Back to نوشته‌ها