قالب وردپرس

آرتروز مفصل زانو(knee osteoarthritis)(توانبخشی)

فیزیوتراپی :

تحقیقات نشان داده است که استفاده از درمان های دستی و برنامه ویژه برای کاهش درد مفید است

 درمان دستی :

باعث رفع محدودیت حرکتی، افزایش تغذیه بافت ها و کاهش درد و سفتی مفصل و کاهش درد بیمار می شود و به بیمار اجازه می دهد تا بتواند برنامه ورزشی خود را دنبال کند.

برنامه ورزشی :

باعث افزایش توانایی فرد در انجام فعالیت های روزانه، کاهش درد و کاهش پیشرفت بیماری می شود.

–        ورزش های پیشنهادی شامل :

۱-  Quadricepc set

quadr set
۲-  Standing terminad knee ext
standing terminate knee extension)
۳-  Straight leg pressed
straight leg press
۴-  Partial squat
Partial squat2
۵-  Step-up
step_up
۶-  ROM exercise (flexion, extension)
۷-  Calf , hamstring, Qud strength
۸-  Knee flx to ext
Knee flx to ext2 Knee flx to ext1
۹-  Biking(دوچرخه)
–  تمرینات تقویتی عضله چهار سر باعث افزایش توانایی فرد خصوصاً در پله بالا رفتن می شود و همچنین زمانی که فرد به جراحی نیاز پیدا می کند را به تاخیر می اندازد.
– اگر کشکک دردناک است تمرینات EXT (باز شدن ) در زاویه ۲۰ درجه انجام می شود.

تمرینات Aerobic :

باعث کاهش درد و وزن و افزایش تحمل Cardiovascular و بهبود تعادل و افزایش چابکی و سرعت فرد می شود.

– تمریناتی مانند Squatting و Stair climbing و Kneeling به دلیل افزایش نیروی rotation ، PF  نباید انجام شود.

تمرینات در آب :

به دلیل نیروی گشتاوری نیروی کمتری به مفاصل وارد می کند و اجازه انجام تمرینات زنجیره بسته که در خشکی دردناک است را می دهد و مقاومت آب برای تقویت عضلات مفید است. باعث کاهش درد و سفتی مفصل و افزایش فعالیت های زندگی و کیفیت آن و تقویت عضلات کف لگن می شود.

تمرینات تعادلی:

باعث بهبود راه رفتن در سطوح ناصاف می شود.

– استفاده از Brace

– استفاده از lateral wedge
– تزریق کورتیکواسترویید در مفصل
– جراحی
 knee_art2.jpg
با آرزوی بهبودی روزافزون برای شما
گروه پژوهشی ابوریحان