قالب وردپرس

آسیب لیگامان صلیبی خلفی:پارگی Grade3(توانبخشی)

درمان پارگی لیگامان PCL:

درمان کانسرواتیو:

 • درصورت پارگی منفرد PCL ، اغلب درمان غیرجراحی پیش آگهی خوبی دارد.
 • در مرحله حاد پس از آسیب PCL ، از مدالیتی های مختلف جهت کنترل درد و تورم استفاده می شود.

images (14) images (16)

 • تمرینات تقویتی با تمرکز بر عضله چهارسر صورت می گیرد.
 • تمرین نشستن روی صندلی (Quadricepc Setting) در وضعیت اکستنشن کامل زانو انجام می گیرد.
 • سپس تمرینات ایزوتونیک عضله چهارسر انجام شده به این صورت که پای بیمار در ابتدا در وضعیت ۲۰ درجه فلکشن(خم شدن) زانو قرار داشته سپس از وی خواسته می شودتا پای خود را صاف کند.

images (6) images (8) images (9) images (10)

 • تمرینات ایزوتونیک ابتدا به صورت کانسنتریک و سپس به صورت اکسنتریک انجام می گیرند.
 • در ۶-۸ هفته اول ، به دلیل احتمال نیمه دررفتگی خلفی ،استفاده از تمرینات ایزوله هامسترینگ ممنوع می باشد.
 • بریسی که به طور مطلوب جابجایی خلفی تیبیا را کنترل کند وجود نداشته و به همین دلیل بریس نقشی در درمان ضایعات pcl ندارد.
با کلیک روی تصویر به وضوح نمایش داده می شود

با کلیک روی تصویر به وضوح نمایش داده می شود

درمان جراحی ترمیمی PCL:

 • ترمیم PCL در بیمارانی که آسیب لیگامانی چندگانه داشته اند و یا به درمان کانسرواتیو جواب نداده اند،انجام می شود.
 • پیش آگهی ترمیمPCL نسبت به ACL (به علت تغذیه خونی مناسب ترPCL) بهتر می باشد.
 • ظاهرا جراحی ترمیمی لیگامانPCL در مرحله حاد موفق تر از بازسازی تأخیری لیگامان است.
 • توانبخشی با حرکات زودهنگام فقط در مواردی که در ترمیم از لیگامان مصنوعی استفاده می شود کاربرد دارد و در دیگر موارد ترمیمیPCL ، حرکات زودهنگام به هیچ وجه توصیه نمی شود.
 • بعد از جراحی ترمیمی به ۴-۶ هفته بی حرکتی نیاز است.
 • یک روش جراحی شایع در ترمیم PCL جابجایی سر داخلی گاستروکنمیوس است. این انتقال در فازهای تحمل وزن و Push off درطول راه رفتن(Gait) به صورت دینامیک فعال می شود. در این روش جراحی تأکید تمرینات بر عضله چهارسر و گاستروکنمیوس می باشد.
 • زمانیکه قدرت عضله چهارسر به ۸۰ % قدرت پای سالم رسید، تمرین جهت عضله هامسترینگ شروع می شود.
 • تأکید بر تمرینات تقویتی چهارسر جهت افزایش استحکام و قدرت زانو در آسیب هایPCL لازم است.
 • جهت افزایش هماهنگی عصبی عضلانی و آماده کردن بیمار برای روبروشدن با صدمات ناگهانی ، تمرینات تعادلی، حس عمقی و عملکردی توصیه می شود.
 • بهبود عملکردی و هماهنگی عصبی عضلانی در عضلات چهارسر و هامسترینگ لازم می باشد.
 • بازگشت به فعالیت های ورزشی قبلی حدود یکسال به طول می انجامد.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان