قالب وردپرس

آسیب لیگامان طرفی خارجی:پارگی Grade3(بیماری)

شایع ترین ضایعات لیگامانی خصوصا از نوع تروماتیک در مفصل زانو ایجاد می شود. در مفصل زانو ۵لیگامان اصلی وجود دارد که شامل:

۱- مدیال کولترال لیگامان(MCL)

۲- لترال کولترال لیگامان(LCL)

۳- لیگامان متقاطع قدامی(ACL)

۴- لیگامان متقاطع خلفی(PCL)

۵- مدیال کپسولار لیگامان(Medial Capsular Ligament)

 

وظیفه LCL در ثبات بخشیدن به زانو:

  • از بازشدن مفصل در خارج جلوگیری می کند
  • از عقب رفتن تیبیا و چرخش داخلی آن حین اکستنشن زانو جلوگیری می کند

سبب پایداری مفصل در صفحه فرونتال می شود

 

پارگی لیگامان LCL(درجه۳):

لیگامان LCL ساختمان ثباتی مهمی نسبت به سایر لیگامان ها محسوب نمی شود و ترمیم آن به صورت غیرجراحی صورت می گیرد.

البته درصورت وجود محدودیت های ثانویه ازقبیل پارگی کپسول خارجی و لیگامان های صلیبی، ناپایداری عملکردی شایع بوده و اصلاح آن باید ازطریق جراحی صورت گیرد. مکانیسم شایع پارگی این لیگامان ، چرخش داخلی و اددکشن ساق پا می باشد.

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان