قالب وردپرس

آسیب لیگامان طرفی داخلی:پارگی Grade3(بیماری)

شایع ترین ضایعات لیگامانی خصوصا از نوع تروماتیک در مفصل زانو ایجاد می شود. در مفصل زانو ۵لیگامان اصلی وجود دارد که شامل:

۱- مدیال کولترال لیگامان(MCL)

۲- لترال کولترال لیگامان(LCL)

۳- لیگامان متقاطع قدامی(ACL)

۴- لیگامان متقاطع خلفی(PCL)

۵- مدیال کپسولار لیگامان(Medial Capsular Ligament)

وظیفه MCL در ثبات بخشیدن به زانو:

  • از بازشدن مفصل در داخل جلوگیری می کند
  • مانع جلوآمدن تیبیا و چرخش خارجی آن در حین اکستنشن می شود
  • سبب پایداری مفصل در صفحه فرونتال می شود

آسیب درجه ۱ و ۲ لیگامان در فاز حاد و تحت حاد در بخش ضایعات لیگامانی به تفصیل آمده است. در اینجا به پارگی لیگامان (آسیب درجه۳ ) پرداخته می شود.

پارگی لیگامانMCL(درجه۳):

آسیب لیگامان MCL به علت اتصال مستقیم لیگامان منیسک و کپسول مفصلی بیشتر از LCL می باشد. مکانیسم شایع پارگی MCL حرکات ناگهانی ابدکشن و چرخش خارجی تیبیا (به داخل رفتن زانو) می باشد. اسپرین درجه۳ لیگامان به تنهایی غیرشایع بوده و معمولا همراه با آسیب لیگامان ACL رخ می دهد.

علائم:

  • به دلیل پارگی کپسول مفصلی، افیوژن به بافت های زیرجلدی نفوذ کرده و تورم در ساق و زانو ایجاد می شود.
  • دامنه حرکتی مفصل زانو به دلیل درد محدود می شود.
  • تست های بی ثباتی لیگامان، افزایش فضای داخلی مفصل را در دامنه ۲۰درجه فلکشن(خم شدن) نشان می دهد(Soft Tissue End-feel).
  • در پارگی کامل، ناتوانی زیادی برای بیمار ایجاد می شود؛ولی در پارگی منفرد باوجود داشتن قدرت مناسب در عضله اختلال چندانی ایجاد نمی شود.

نکته: در ترمیم لیگامان MCL،۳ شرط اساسی را باید مدنظر قرار داد:

۱- لیگامان باید در یک بستر عروقی خوب قرار بگیرد.

۲- استرس کافی در جهت تحریک و بهبود پروسه ترمیم به لیگامان وارد شود.

۳- لیگامان باید از استرس های دردناک دور شود.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان