قالب وردپرس

اختلالات دیسک ستون فقرات گردنی(توانبخشی)

درمان بیماران مبتلا به فتق دیسک در ناحیه گردن

 

درمان در مراحل حاد(چند روز نخست عارضه):

۱- استفاده از مدالیتی های درمانی برای کاهش التهاب و اسپاسم عضلات

۲- درصورت وجود رادیکولوپاتی باید وضعیت های مناسب جهت استراحت گردن را به بیمار آموزش داد.به همین منظور استفاده از کولار نرم جهت حمایت از گردن و جلوگیری از حرکات نامناسب مفید می باشد.

۳- از فعالیت های شدید مانند خم کردن گردن و همچنین بلندکردن اجسام باید خودداری کرد.

۴- موبیلیزاسیون بافت نرم و موبیلیزاسیون مفصلی در درجات ۱و۲ به منظور کاهش درد مفید می باشد.

۵- استفاده از تراکشن اختصاصی سگمان درگیر به منظور کاهش درد مفید می باشد.(تصویر)

  • Self Positional Traction برای کاربرد خانگی مفید می باشد.
  • Muscle Energy Technique و Active Joint Mobilization جهت ایجاد تحرک و تغییر در فعالیت عضلانی سگمان های درگیر مفید می باشد.
  • تکنیک های مختلف تراکشن با برداشتن فشار ازروی دیسک بین مهره ای و افزایش فضای بین مهره ای سبب کاهش درد و اسپاسم در ناحیه می شوند.

 

۶- تمرینات تنفس دیافراگماتیک سبب بهبود الگوی تنفس در بیماران شده و به این ترتییب فشار موجود در فقرات گردنی را کاهش می دهد.

 

درمان در مراحل تحت حاد(گذشت چندروز تا چندهفته از عارضه):

۱- باید تمرینات دامنه حرکتی به صورت ملایم با پرهیز از انجام اکستنشن و یا اکستنشن به همراه چرخش آغاز شود.

۲- تکنیک های موبیلیزاسیون به درجات ۳ و ۴ پیشرفت داده می شوند.

۳- تمرینات ثباتی به صورت ملایم شروع می شوند.

درمان در مراحل مزمن(گذشت ۲ تا ۸هفته از عارضه):

۱- تمرینات شدید مقاومتی، کششی، قلبی-عروقی و همچنین عملکردی شروع می شوند.

۲- تمرینات ثباتی پیشرفت داده می شوند.

۳- ممکن است Neuromeningeal Extensibility درمراحل مزمن در ناحیه درگیر کاهش یافته باشد.

درصورتیکه در مراحل قبل، با استفاده از تمرکز بر درمان مفاصل بین مهره ای درد بیمار کاهش نیافت از روش تحریک این ساختارها استفاده می شود.

روش مناسب جهت افزایش انعطاف پذیری ساختارهای درگیر استفاده از ULLT است.

 

نکته: بیمارانی که متعاقب عارضه دچار میلوپاتی غیرپیشرونده و یا ملایم می شوند مانند بیماران رادیکولوپاتی درمان می شوند.

  • در این بیماران استفاده از تمرینات فلکسوری ملایم جهت بازشدن کانال نخاعی مفید می باشد.
  • بیشتر بیماران با درگیری میلوپاتی به درمان کانسرواتیو به خوبی پاسخ می دهند.

نکته: توجه به این نکته اهمیت بسیاری دارد که رادیکولوپاتی یک پاتولوژی در ریشه عصب می باشد و باوجود آنکه به طور شایعی در نتیجه فتق دیسک ایجاد می شود اما رادیکولوپاتی مترادف با واژه فتق دیسک نمی باشدو ممکن است این عارضه حتی در نبود پاتولوژی دیسک نیز رخ دهد.

 

گروه پژوهشی ابوریحان