قالب وردپرس

اختلالات مفصل پاتلوفمورال(Patello Femoral Pain Syndrome)(بیماری)

سندرم درد کشککی-رانی (PFPS)

درد زانو یکی از دلایل رایج مراجعه به پزشکان است. شایعترین علت درد زانو سندرم درد کشککی رانی است. سندرم درد کشککی رانی با آغاز ناگهانی درد در قسمت قدامی یا پشت کشکک مشخص شده که با نشستن طولانی، بالا پایین رفتن از پله، اسکات و دویدن تشدید می شود.
 این سندرم بیش از ۲۵% افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. سندرم درد کشککی رانی ممکن است بر اثر مکانیک غیرطبیعی در قمست دیستال زانو(نظیر پرونیشن بیش از حد پشت پا) یا مکانیک غیرطبیعی در قسمت پروگزیمال زانو(نظیر تیلت قدامی بیش از حد لگن خاصره) یا ترکیبی از ناهنجاری های دیستال و پروگزیمال بوجود آید.

اختلالات مفصل پتلوفمورال بخش فراوانی از مشکلات زانو با منشأ غیرضربه ای را تشکیل می دهند. اختلالات غیرحاد مفصل پتلوفمورال (کشککی رانی)تحت عنوان کندرومالشی پتلا (نرم شدن غضروف پتلا) می باشد . و علت این نرم شدن در اکثر اوقات حرکت نامتعادل کشکک روی مفصل زانو، رفتار نامناسب با زانو در حین فعالیت های بدنی یا ورزشی، ضربه و یا ضعف عضلات ران است.مهمترین علت دینامیک عدم کارایی عضله واستوس مدیالیس می باشد.این اختلال ممکن است براثر آتروفی ناشی از بی حرکتی و یا افزایش انجام فعالیت در وضعیت اکستنشن زانو ایجاد شود.

 

PFPS1
بیماری با تیلت قدامی بیش از حد لگن خاصره دارای ضعف عضلات سرینی میانی، سرینی کوچک و راست شکمی بوده در حالی که فلکسورهای ران سفت و کوتاه هستند(سوئز خاصره، راست رانی) که منجر به افزایش لوردوز کمری می شوند. افزایش تیلت قدامی لگن خاصره باعث فلکشن بیشتر مفصل زانو (در هنگام راه رفتن اگر مفصل زانو بیش از ۲۰ درجه خم شود غیرطبیعی است- مشاهده از نمای ساجیتال هنگام ارزیابی راه رفتن) در مرحله ضربه ی پاشنه و سکون میانی می شود تا از خم شدن تنه به جلو حمایت کند(شکل). افزایش فلکشن زانو باعث فشرده شدن کشکک با نیروی بیشتر روی استخوان ران شده و بیمار را مستعد سندرم کشککی رانی می کند و به مرور موجب نرم شدن غضروف کشکک(پاتلاPatella) می شود.

نرم شدن غضروف یا کندرومالاسی کشکک چیست؟
کندرومالاسی کشکک Chondromalacia patella شایعترین علت درد مزمن زانو است. این بیماری در واقع نوعی نرم شدن غضروف کشکک است و علت این نرم شدن در اکثر اوقات حرکت نامتعادل کشکک روی مفصل زانو، رفتار نامناسب با زانو در حین فعالیت های بدنی یا ورزشی، ضربه و یا ضعف عضلات ران است.

از عوامل مهمی که زمینه را برای ایجاد این بیماری مستعد میکند تغییر شکل مسیر شیار مانندی است که کشکک باید در حین بالا و پایین رفتن در جلوی قسمت پایینی استخوان ران طی کند. گاهی هم خود استخوان کشکک به علت عدم تعادل بافت هایی که به آن متصل میشوند به یک طرف منحرف یا کج میشود و به درستی در شیار مربوطه حرکت نمیکند. به این وضعیت حرکت نامناسب کشکک یا Patellar maltracking میگویند. نتیجه این وضعیت توزیع نامناسب نیروها است بطوریکه به قسمت هایی از غضروف کشکک فشارهایی بیش از قسمت های دیگر آن وارد میشود و همین امر موجب نرم شدن و ریش ریش شدن غضروف میشود.

بیماری در زنان بیشتر است به خصوص در دهه چهارم و پنجم به دلیل اختلالات هورمونی که در دوران یائسگی رخ می دهد. شیوع در زنان دو برابر مردان است. در نوجوانان در سنین رشد بیشتر است و در ورزش هایی مثل دویدن، دوچرخه سواری، فوتبال، تنیس و اسکی بیشتر دیده میشود بخصوص اگر فرد ورزش را تازه شروع کرده باشد یا شدت انجام آنرا به ناگهان زیاد کند. به نظر میرسد در کسانی که صافی کف پا دارند یا زانوهای پرانتزیدارند این بیماری بیشتر دیده میشود.

سیر بیماری:

۱- مرحله اول(First Stage):

غضروف نرم و به دنبال تحریک پرده سینوویال مفصل دچار تورم می شود. در این مرحله بیمار علائم خاصی نداشته و به همین دلیل به پزشک مراجعه نمی کند.

۲- مرحله دوم(تشکیل شیار)(Fissuring Stage):

شیارهای تشکیل شده شروع به بزرگ شدن کرده و سطح بیشتری از غضروف دچار آسیب می شود.بیمار کم کم درد تدریجی را احساس می کند ولی شدت درد به حدی نیست که به پزشک مراجعه کند. درصورت مراجعه به پزشک و درمان مناسب بهبودی ۱۰۰% خواهدبود.

۳- مرحله تکه تکه شدن غضروف(Fragmentation Stage):

غضروف شروع به تکه تکه شدن می کند . بیمار درد بسیار زیادی را گزارش می کند.علت بروز درد باوجود نبود گیرنده درد در غضروف ،تحریک مداوم پرده سینوویوم بوده که از لحاظ عصبی نیز بسیار غنی است.

۴- مرحله آرتروزیس(Arthrosis Stage):

این مرحله هنگامی شروع می شود که غضروف مفصلی کاملاازبین رفته و مفصل شروع به تخریب شدن می کند. در این مرحله درمان قطعی وجود نداشته و فقط می توان درد بیمار را کاهش داد.ازطرفی به دلیل تخریب سطوح مفصلی ،ترمیم نیز صورت نمی گیرد.

 

ارزیابی:

علائم:

  • درد به صورت تدریجی شروع می شود
  • درد به طور اولیه در داخل زانو و نواحی اطراف کشکک گزارش می شود.
  • در فعالیت های تحمل وزن در اکستنشن زانو ،درد بیمار تشدید می شود.
  • در پایین آمدن از پله به دلیل فعالیت اکسنتریک عضله چهارسر و بیشتر فشرده شدن کشکک ، درد بیمار تشدید می شود.
  • نشستن طولانی مدت با زانوی خم شده نیز افزایش فشار وارده بر پتلا و بروز درد می شود.
  • بیمار در راه رفتن درد زیادی گزارش نمی کند؛زیرا در این حالت زانو حداکثر ۴۰ درجه خم می شود.
  • تورم خفیف و صدای کریپیتاسیون وجود دارد.
  • وجود Giving Way در زانو که در مرحله حاد به علت درد و در مرحله مزمن به علت آتروفی عضله واستوس مدیالیس ابلیک(VMO) بروز می کند.
آناتومی مفصل زانو
زانو بزرگترین مفصل بدن است. این مفصل از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان تشکیل شده است. قسمت پایینی استخوان ران، قسمت بالایی استخوان ساق و استخوان کشکک. قسمت انتهای پایینی استخوان ران روی ساق حرکات لولایی دارد و کشکک در فرورفتگی شیار مانند پهنی که در جلوی انتهای پایینی استخوان ران قرار دارد میتواند به طرف بالا و پایین حرکت کند. سطح پشتی کشکک و سطح جلویی انتهای پایینی استخوان ران پوشیده از غضروف هستند و این پوشش غضروفی اجازه میدهد تا کشکک بتواند به راحتی روی این شیار به بالا و پایین حرکت کند. مفصل بین کشکک و انتهایی پایینی و قدامی ران را مفصل پاتلوفمورال Patellofemoral joint می گویند.
کندرومالاسی کشکک چگونه ایجاد میشود؟
از عوامل مهمی که زمینه را برای ایجاد این بیماری مستعد میکند تغییر شکل مسیر شیار مانندی است که کشکک باید در حین بالا و پایین رفتن در جلوی قسمت پایینی استخوان ران طی کند. گاهی هم خود استخوان کشکک به علت عدم تعادل بافت هایی که به آن متصل میشوند به یک طرف منحرف یا کج میشود و به درستی در شیار مربوطه حرکت نمیکند. به این وضعیت حرکت نامناسب کشکک یا Patellar maltracking میگویند. نتیجه این وضعیت توزیع نامناسب نیروها است بطوریکه به قسمت هایی از غضروف کشکک فشارهایی بیش از قسمت های دیگر آن وارد میشود و همین امر موجب نرم شدن و ریش ریش شدن غضروف میشود.
nccimo
بیماری در زنان بیشتر است بطوریکه شیوع آن در زنان دو برابر مردان است. در نوجوانان در سنین رشد بیشتر است و در ورزش هایی مثل دویدن، دوچرخه سواری، فوتبال، تنیس و اسکی بیشتر دیده میشود بخصوص اگر فرد ورزش را تازه شروع کرده باشد یا شدت انجام آنرا به ناگهان زیاد کند. به نظر میرسد در کسانی که صافی کف پا دارند یا زانوهای پرانتزی دارند این بیماری بیشتر دیده میشود.
علائم بیماری نرمی غضروف کشکک چیست؟
مهمترین علامت کندرومالاسی کشکک احساس درد گنگ و آزار دهنده‌ایست که بیشتر در داخل یا جلوی زانو احساس میشود. این درد موقع بلند شدن از زمین یا بلند شدن از روی صندلی بیشتر میشود. بخصوص موقعی که بیمار مدت زیادی نشسته است و میخواهد بلند شود دچار درد زانو میشود. درد در حین بالا یا پایین رفتن از پله زیاد میشود. همچنین اگر بیمار مدت زیادی دو زانو یا چهار زانو بنشیند دچار درد زانو میشود.
بعضی از بیماران ممکن است یک احساس سفتی یا پری در زانو داشته باشند. از علائم دیگر صدا دادن زانو است بطوریکه بیمار در حین حرکت زانویش احساس خرت خرت صدا دادن زانو میکند و یا حتی آنرا میشنود. اگر بیماری مدت زیادی ادامه یابد به علت ضعیف شدن عضله چهارسر ران، بیمار دچار احساس خالی شدن زانو میکند.
PFPS2
درد و ضعف عضله چهارسر ران میتواند موجب بروز لنگش در بیمار شود.
تشخیص نرمی غضروف کشکک چگونه است؟
پزشک پس از صحبت با بیمار در باره مشکلات وی و پس از معاینه زانو از وسایلی مانند رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی یا آرتروسکوپی برای تشخیص بیماری کمک می گیرد.
PFPS)
کنترل آسیب:
درمان اولیه شامل استفاده از داروهای ضد درد و مراجعه به پزشک(مانند متخصص اختلالات پا یا فیزیوتراپیست) برای ارزیابی کامل، تعیین و درمان عوامل مسبب است. زمانی که عوامل مسبب درد زانو درمان می شوند (مثلا توسط ثبات لگن خاصره و کشش فلکسور ران) تسکین درد طولانی مدت بوجود می آید. برای بیمارانی که به درمان محافظه کارانه پاسخ نمی دهند مراجعه به متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی مد نظر قرار می گیرد.
به امید بهبودی روزافزون شما
گروه پژوهشی ابوریحان