قالب وردپرس

اسپرین های مفصل مچ پا(ankle sprains)(توانبخشی)

اهمیّت درمان :

مفصل مچ پا یک مفصل نوروژنیک است به این معنی که سهم کنترل عصبی در پایداری آن (به خصوص پایداری دینامیک) بسیار زیاد می باشد ، از طرفی یک مفصل تحمل کننده تمامی وزن بدن می باشد و به لحاظ تقسیم و جذب نیروی عکس العمل زمین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. به همین دلیل درمان این مفصل از پیچیدگی هایی برخوردار است . در بی حرکتی های طولانی ، کنترل عصبی-عضلانی آن به شدت ضعیف می شود و فرد را مستعد آسیب های تکرار شونده (Re injury) خواهد کرد به همین دلیلOld sprain یا Choronic sprain در این ضایعه لیگامانی بسیار شایع می باشد ( البته Old sprain علل دیگری نیز دارد که به تفصیل بحث خواهد شد.

بنا بر آنچه گفته شد محققین برآن شدند تا روشهای درمانی را طرح ریزی کنند تا از عوارض بی حرکتی تا حدّ امکان بکاهند . نتیجه این پژوهش ها مطرح کردنFunctional Rehabilitation به جای cast Immobilization بوده است . روش Functional Rehabilitation به دلیل تغییر نوع بی حرکتی و همچنین به دلیل شروع سریع فعالیت ، نسبت به روش قبلی دارای این مزایا می باشد :

 • نا پایداری کمتری باقی خواهد ماند .
 • درد بیمار سریع تر کنترل خواهد شد .
 • Stiffness کمتری به جای خواهد ماند.
 • ضعف عضلانی و propriception به سرعت بهبود خواهد یافت.
 • مهمترین برتری این روش آن است که خطر Choronic sprain را کاهش می دهد ، آسیب مجدد نیز به ندرت اتفاق می افتد .

Functional Rehab به چهار دوره تقسیم می شود:

مرحله اوّل یا Acute phase :

 • در این مرحله بلافاصله بعد از آسیب تکنیک PRICEبه کار گرفته می شود :

P (protection):

در آسیب درجه یک و دو بی حرکت کردن در یک Ankle Brace کفایت می کند ، برای مثال Air cast Ankle brace یا Ankle support با بار U شکل نمونه های خوبی می باشند. در آسیب درجه سه از Removable cast boot استفاده می شود ، در صورت وجود درد هنگام وزن انداختن باید عصا تجویز شود البته به شدت ضایعه مقدار وزن انداختن تعیین میگردد، مقدار درد هنگام وزن انداختن ما را راهنمایی می کند ولی تلاش بر این است تا از N.W.B استفاده شود چون Non-functional است.

مدّت بی حرکتی از چند روز تا سه هفته است ولی در درجه سه بعد از مدتی می توان Cast Boot را خارج کرد و به جای آن Ankle Brace استفاده کرد.

نکته : چنانچه Sprain در (Tibiofibular lig)Syndesmosis اتفاق بیافتد باید توجه خاصی به W.B داشته باشیم و تا زمانی که فرد نتواند F.W.B بدون درد داشته باشد اجازه آن را ندهیم .

R (Restricted activity): یا استراحت فعال

در مرحله اوّل اجازه هر گونه فعالیت به بیمار داده نمی شود ولی این به معنی استراحت مطلق نیست . حرکات ایزومتریک در چهار جهت که درد اجازه می دهد باید شروع شود. حتی برخی رفرنس ها ،حرکات Df و Pf را در محدوده بدون درد جهت جلوگیری از التهاب باقیمانده Residual inflammation توصیه می کنند . (Toe Crunches) با یک حوله نیز توصیه می شود.

I (Ice): سرما درمانی؛

استفاده از سرما علاوه بر جلوگیری از مرگ سلولی موجب کاهش توّرم و کنترل التهاب خواهد شد در نتیجه روند ترمیم با سرعت بیشتر و با سلامت بیشتری آغاز خواهد شد.

نکته : باند کشی بسته شده برروی عضو نباید باز شود بلکه باند را مرطوب می نماییم و یخ را از روی آن استفاده می کنیم.

C (Compression): ایجاد فشار برای جلوگیری از توّرم و ادم؛

معمولاً برای ایجاد فشار از باند کشی استفاده می شود. لازم است ناحیه زیر قوزک ها Horse Shoe Pad یا چیزی شبیه آن پر شود تا التهاب در این نواحی جمع نشود.

E (Elevation): بالا نگه داشتن عضو؛

جهت کمک جاذبه به کاهش ادم و التهاب

نکته : در هنگام این عمل بهتر است،Compression حذف گردد و یا اینکه با درجه کمتری استفاده شود

نکته مهمّ : اجرای تکنیک PRICE،MM هم اضافه شده که یکی از آن ها Medicine یا داروهای ضد التهابی غیر استروییدی و دیگری Modality یا مدالیته های فیزیوتراپی مثل US،Laser و … می باشد .

مرحله دوّم یا Sub acute phase:

در این مرحله همزمان با کنترل التهاب به سه چیز دیگر نیز فکر می کنیم:

 • حرکت فعال و دامنه حرکتی
 • وزن انداختن کنترل شده
 • تقویت عضلانی با احتیاط

دقت شود در این مرحله ، دوره Collagen proliferation قرار دارد و استرس زیاد باعث از هم گسیختگی بافت خواهد شد. از طرف دیگر اگر حرکت ،W.B و تقویت مناسب صورت نگیرد کلّاژن ها ضعیف و نامنظم شکل خواهد گرفت و در نتیجه به پایداری کافی نخواهیم رسید و یا اینکه رباط پس از بهبودی قادر به مقابله با استرس های فانکشنال فرد نخواهد بود و در نتیجه آسیب مجدد به راحتی صورت خواهد گرفت.

نکته های مهم :

نکته ۱ :  در آسیب درجه دو و درجه سه شدید باید از دامنه حرکتی Plantar flexion و Inversion تا وقتی که بر روی ATFL درد بوجود می آید ، اجتناب نمود .در ضمن انعطاف پذیری رباط آشیل نباید فراموش شود.

نکته ۲ :در این مرحله می توان از مدالیته های فیزیوتراپی در جهت کاهش درد و پس از تمرینات و افزایش سرعت ترمیم  استفاده نمود.

نکته ۳ :  در این مرحله استفاده از Friction massage جهت به وجود آوردن یک ترمیم خوب و بدون چسبندگی و یک Mobility ligament ضروری است.

نکته ۴ :  پس از خارج کردن باندکشی در دوره حاد جهت جلوگیری از استرس های ناخواسته می توان از Taping استفاده کرد .Taping اثر زیادی بر روی propriception نیز خواهد داشت .

مرحله سوم یا RehabilitationPhase  :

در این مرحله تمرکز بر روی Endurance ، Balance ، Propriception و پیشبرد تقویت عضلانی می باشد .

این مرحله ، مرحله Remodeling یا بلوغ بافت است لذا از استرس های مکانیکی تکرار شونده همراه با افزایش شدت تدریجی باعث قوی شدن بافت می شود ولی بهتر است به دلیل جلوگیری از استرس های بیش از طاقت بافت از یک Ankle Support یا ،Taping در حین تمرینات استفاده نمود.

نکته : در این مرحله نیز می توان از مدالیته های فیزیوتراپیست بعد از تمرینات جهت جلوگیر از التهاب و درد بهره برد.

مرحله چهارم یا Functional Phase ( یا مرحله بازگشت به فعالیّت):

هدف از این مرحله شرکت دادن تدریجی فرد در فعالیت های فانکشنال و ویژه ورزش اختصاصی فرد است. در این مرحله سعی بر این است تا حد اکثر قدرت و استقامت و Propriception به دست آید.

وقتی تمام مهارت های فاز چهارم در Full speed به دست آمدچنانچه فرد ورزشکار باشد اجازه دارد تا به تمرینات ورزشی خود(Practice) برگردد ، و وقتی Full speed را تحمّل نمود قادر به به شرکت در رقابت ورزشی می باشد .

برنامه زمان بندی شده توانبخشی Ankle sprain :

فاز اوّل ( Acute ) :

مدت زمان این مرحله :

گرید ۱ : ۳-۱ روز

گرید ۲ :۴-۲ روز

گرید ۳ : ۷-۳ روز

اهداف :

 • کنترل درد و التهاب
 • جلوگیری از آسیب مجدد و آسیب بیشتر
 • حفظ وزن اندازی مناسب

M  M + Price:

بافاصله بعد از آسیب بکار گرفته شود؛

P : برای Protection می توان بسته به شرایط و شدّت ضایعه از Removable cast boot یا Ankle brace یا Taping استفاده نمود.

R : برای Rest یا Restricted activity راه رفتن بدون کراچ Deviat توصیه می شود.

I : Ice یا یخ درمانی ؛ استفاده از یخ درمانی در ساعات اوّلیه از اهمیّت زیادی برخوردار است و از مرگ سلولی به طور قابل ملاحظه ایی می کاهد.

C :Compression ؛ باند الاستیک همراه با horse shoe pad جهت پر کردن زیر قوزک هایا استفاده از TED hose یا Vasopenumatic pump .

E :  elevasion ؛ بالا قرار دادن مچ پا نسبت به قلب

M : Medicine ؛ داروی ضد التهاب غیر استروییدیNSAID

M : مدالیته های فیزیوتراپی شامل :

 • Cryotherapy ß کنترل التهاب
 • IF ß کاهش و کنترل درد
 • US ß از نوع پالس ۲۰% جهت کاهش اگزودای بافتی
 • Laser ß کاهش درد التهاب و ادم و افزایش روند ترمیم
 • V ß کنترل التهاب و درد

فاز دوّم یا Sub acute Phase  :

مدّت زمان مرحله دوم :

گرید ۱ :۴-۲ روز

گرید ۲ :۵-۳ روز

گرید ۳ : ۸-۴ روز

اهداف :

 • کاهش توّرم و درد
 • افزایش Paint free ROM
 • تقویت عضلانی
 • شروع W proprioceptiomn traning
 • ادامه Protective Device در صورت نیاز می توان در ادامه از یک کفی پا۱/۸ تا ۱۶/۳  اینچ استفاده کرد.

مدالیته ها :

 • Ice یا Contrast bath
 • ES(IF or V)
 • US
 • Gentle cross frict

از نظر وزن انداختن : تا حد درد و در صورت عدم Antalgic gait ( راه رفتن بدون درد ) به سمت F.W.B پیش می رویم .

ورزش ها :

 • ROM اکتیو ( حرکت به چهار جهت و Alphabet )
 • فعالیت در آب
 • کشش آشیل و گاسترو سولیِوس
 • استفاده از وسیله Equa Ankle جهت ROM و تقویت آرام
 • ورزشهای تقویتی :

الف) Pain free isometric

ب) کشیدن یک حوله با انگشتان پا در حالیکه یک وزنه روی حوله قرار دارد.

ج) برداشتن یک شیء با انگشتان پا

د) حرکت با ترا باند به چهار جهت ( ابتدا با مقاومت کم )

ه) به پهلو خوابیده و تقویت Pronealها را با وزنه کم شروع می کنیم و تقویت Eversionکلید اصلی پایداری Ankleاست.

و) وقتی F.W.B بدون درد بدست آمد Gait training CKC را شروع می کنیم.

۶ –  Proprioceotin training : تقویت حس عمقی در این مرحله به صورت N.W.B یا نشسته انجام می شود این کار با استفاده از تخته تعادل ،Wobble و Ankle Disc انجام می شود .

 • Joint Mobilization : گرید ۱ و ۲ برای DF و PF

مرحله سوّم Rehab Phase  :

زمان بندی این مرحله :

گرید ۱ : یک هفته

گرید ۲ : دو هفته

گرید ۳ : سه هفته

اهداف :

 • افزایش دامنه بدون درد
 • پیشبرد تقویت عضلانی
 • افزایش دامنه فعالیت روزانه بدون درد
 • Paint free F.W.B بدون gait جبرانی یا لنگش

ورزشها :

 • کشش گاسترو سولیوس و آشیل
 • تقویت عضلانی شامل B exercise :

شامل :الف ) Heel raise در و ضیعت های : Neutral ، Eversion ، Inversion

        ب ) Toe raise

       ج ) Stair Step

 • ورزشهای ECC- Consertric exercise با تراباند یا Weight cuff
 • دوچرخه ثابت با مقاومت کم و زمان زیاد جهت استقامت و با مقاومت زیاد جهت تقویت
 • راه رفتن بر روی ترِید میل (بدون درد) جهت استقامت بیشتر
 • ایزو کینتیک

مرحله چهارم Functional Phase  :

زمان بندی :

گرید ۱ : یک الی دو هفته

گرید ۳ : دو الی سه هفته

گرید ۳ : چهار الی پنج هفته

اهداف :

 • به دست آوردن Full Strength
 • بیو مکانیک نرمال
 • امادگی برای مشارکت در تمرینات
 • Protection و تقویت هر گونه ناپایداری ( حتی مقدار کم )

ورزشها :

 • پیشبرد ورزشهای ROM و تقویت
 • Sport specific drill ( به آرامی به ان وارد می شویم )

Running Program (مرحله به مرحله )

 • Unloaded jogging ( بر روی Zuni یا درآب)
 • Unloaded running ( بر روی Zuni یا در آب)
 • Jog-walk-jog ( بر روی زمین صاف و مستقیم )
 • Sprint-jog-Sprint ( بر روی زمین صاف و مستقیم )
 • دویدن Figure &
 • دویدن Zigzag

تمرینات چابکی :

۱-Bach pedaling

۲-Side stepping

۳-Carioca

Polymetriric ویژه هر ورزشکار:

W.B. multi directional balance : وسیله ای است که به طور ناگهانی تعادل را در جهت های تعیین نشده به هم می زند.

 • معیار بازگشت به ورزش :

ورزشکار به شرط بدون درد ، دامنه حرکتی کامل ، تعادل کافی و قدرت عضلانی مطلوب ولی به صورت مراحل زیر وارد رقابت ورزشی می شود :

 • وقتی تمام مهارت های فاز ۴ در Full speed به دست آمد ورزشکار اجازه بازگشت یه تمرینات را دارد .
 • وقتی ورزشکار Full practice را تحمل کرد می تواند در رقابت ورزشی شرکت نماید .

نکته : استفاده از یک Ankle Support  مثل Low profile Aircast یا Bledsoe ultimat balance  در چند ماه اول توصیه می شود .

درمان Choronic Ankle Sprain (CAS) براساس علت شناسی :

 • CAS به دلیل چسبندگی :

Deep transverse massage  به علاوه تکنیک های موبیلیزشن جهت بدست آوردن Joint play و حرکات محدود شده و بعد بقیه مراحل توانبخشی.

 • CAS به دلیل ضعف Protective reflex :

 Proprioceptive training  و CKC (ورزشهای زنجیر بسته) و بعد بقیه مراحل توانبخشی

 • CAS به دلیل پارگی چند رباط یا Gross instability :

ابتدا Aggressive rehab  اگر Stability به دست نماید Surgical reconstraction

 • CAS به دلیل استرس های مکانیکی نا مناسب در دوران بلوغ و ترمیم :

استفاده از یک ساپورت کننده مثل Brace و یا Taping درهنگام تمرینات ؛

اگر در هنگام پیشرفت تمرینات، درد یا توّرم بعد از تمرینات عارض شد باید از شدت تمرینات به مدت یک تا سه روز کاسته شود .

به طور خلاصه Choronic sprain پیامد های زیر را به همراه خواد داشت :

 • دوره های متعدد Sprain باعث یک Unstable Ankle خواهد شد.
 • آسب های تکرار شونده موجب Additional scare tissue در بافت ها خواهد شد، این بافت اسکار باعث کاهش حرکت در مفصل و بافت نرم یا Stiffness خواهد شد.
 • آسب های تکرار شونده باعث مهار عضلانی و در نتیجه Choronic Muscle weakness خواهد شد به همین دلیل Kinesthetic awareness کاهش میابد و مفصل مستعد آسیب بیشتری خواهد شد.
 • Choronic Ankle Sprain موجب تغییرات جبرانی یا مکانیسم های جبرانی (compensatory charges) خواهد شد و در نتیجه کارایی مکانیکی مفصل کاهش خواهد یافت.

درمان Conservative یا جراحی :

آسیب درجه درجه یک و درجه دو از طریق Conservative درمان می شود ولی در مورد درجه سه یا پارگی کامل اختلاف نظر زیاد بوده است در این مورد تحقیقات آقای Free man شنیدنی است :پ

وی به این نتیجه رسید که جراحی رباط پاره شده موجب یک مفصل پایدارتر خواهد شد ولی در انتها وضعیت فانکشنال افرادی که جراحی کرده اند بهتر از افرادی است که Functional rehab را انتخاب کرده بودند ، نبود و این افراد دیرتر هم به Normal function برگشتند . البته به شرطی که در روش Conservative مدت زیادی در Cast boot نمانده باشد .

شیوع درد و التهاب چندین ماه بعد از ضایعه در گروه جراحی شده بیشتر بود . آقای Free man  به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین Mechanical stability (اندازه گیری شده با دستگاه Stress roentgen gram) و Residual disability  ناشی از التهاب و درد مزمن وجود ندارد.

وی معتقد است Disability باقیمانده ناشی از بی حرکتی طولانی بعد از جراحی ،سودهای این نوع درمان را درایجاد یک مفصل پایدارتر خنثی می کند .

به هر صورت در شرایط نا پایداری  Gross (پارگی هر دو رباط ) جراحی اتنخاب بهتری است. علاوه بر این ترجیح پزشک در شرایط خاص (سن ،سطح فعالیت و …) در تصمیم گیری پزشک تاثیر زیادی دارد.آنچه که مهم است این است که W.B کنترل شده در  boot  همراه با شروع سریع حرکات فعال بعد از جراحی نسبت به گچ گیری طولانی مدت بعد از جراحی تنایج بسیار بهتری را داشته است.

نکته ۱ : Structural instability الزاماً باعث  Functional instability نخواهد شد .

نکته ۲ : Giving way الزاماً نشانه Structural instability نیست ولی نشانه Functional instability می باشد.

نکته ۳ : کسی که قادر به حفظ تعادل بر روی سطح ناپایدار با یک پا نباشد دچار Functional instability می باشد و این یک شاخص مهم برای ارزیابی فرد است .

Ankle sprain exercises

بیمار از زمان ضایعه تا بهبودی این ورزش هارا انجام می دهد؛ برای بیماران این زمان متغیر است. برای بعضی بیماران ۱هفته و برای بعضی دیگر تا ۶ هفته طول می کشد.برای ورزشکاران حرفه ای نیز زمان برگشت به رشته ورزشی شان ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد.

در اینجا تصاویر تمرین های بالا از ابتدا تا انتهای برنامه توانبخشی آورده شده است(بسته به وضعیت بیمار تمرینات می توانند باهم overlapداشته باشند):

Flexibility exercise(ROM): بعد از کنترل درد و تورم

تمرین۱:  Alphabet exercise

بیمار روی صندلی می نشیند و با حرکت دادن نوک انگشت بزرگ ، حروف الفبا را روی زمین می کشد . دوبارازA-Z  و ۳بار درروز

alphabet exe

تمرین۲:  windshield wiper

بیمار روی صندلی می نشیند و پایش را روی زمین به سمت  داخل و خارج می کشد. ۱۰-۱۵ تکرار و ۲-۳ بار در روز

windshield wipe

تمرین۳:  seated calf raised

بیمار روی صندلی می نشیند و پاشنه اش را بالا می برد تا جایی که انگشتانش با زمین در تماس باشند. ۱۰-۱۵ تکرار و ۲-۳ بار در روز

seated calf raising

تمرین۴: Toe circle

toe circle

تمرین۵:  Towel stretch

toe stretch

تمرین۶:  gastrocnemius stretch

تمرین۷: Standing Achilles/soleus stretch

standing achilsoleus stretch

تمرین۸: Standing calf (gastrocsoleus) stretch

stand gastrosoleus stretch

Strength exercise :

هنگامی که درد و تورم کنترل شد و دامنه حرکتی خوب است ورزش های تقویتی را شروع می کنیم

تمرین۹: Isometric exercise:

۱۰-۱۵ تکرار و ۲-۳ بار در روز

isometric exeisometric exe1

تمرین۱۰: towel inversion & eversion

towel exe

تمرین۱۱: Teraband eversion & inversion

teraband exe

تمرین۱۲: Towel curls

towel curl

تمرین۱۳: Toe raising

toe raising

تمرین۱۴: single leg stand( PWB)

بیمار درحالی که یک دستش را روی میز قرار داده است ، کمی از وزنش را به مدت ۱۵ثانیه روی پای آسیب دیده منتقل می کند. بیمار به تدریج این زمان را تا ۴۵ ثانیه افزایش می دهدوکم کم تمام وزنش را به پای آسیب دیده منتقل می کند. ۱۰-۱۵ تکرار و ۲-۳ بار در روز

single leg rais

تمرین۱۵:  Single leg standing calf raise(full WB)

Single leg standing calf raise(full WB)

تمرین۱۶: Heel & toe walking

Heel & toe walking

تمرین۱۷: Step up

step_up

Endurance exercise:

دوچرخه ، تردمیل و …

Proprioceptive exercise(Balance:

بعد از FWBبدون درد شروع proprioception trainingبرای به دست آوردن تعادل و کنترل مفصل

تمرین۱۸: One-leg balance

one leg balance

تمرین۱۹: Single leg stand with towel

Single leg stand with towel

تمرین۲۰: One-leg squat

One-leg squat

تمرین۲۱: up & down Lateral step

lateral step up & down

تمرین۲۲: One-leg squat & reach

One-leg squat & reach

تمرین۲۳: one leg stand on balance board

one leg stand on balance board

تمرین۲۴: Balance board ball toss

Balance board ball toss1Balance board ball toss2Balance board ball toss3

تمرین۲۵: Balance board with half-squats

تمرین۲۶: Step up onto balance board

تمرین۲۷: Step down onto balance board

exercise  plyometric (agility):

تمرین۲۸:  Lateral bound

Lateral bound

تمرین۲۹: Single leg hops

Single leg hops

تمرین۳۰: Single-leg spot jumps

Single-leg spot jumps1

Single-leg spot jumps1

squat jump

squat jump

split jump

split jump

double leg tucks

double leg tucks

تمرین۳۱: Reactive spot jumps

به امید بهبودی روزافزون شما