قالب وردپرس

اسپرین های مفصل مچ پا(ankle sprains)(بیماری)

پیچ خوردن یا رگ به رگ شدن مفصل مچ پا از جمله شایعترین آسیب های اندام تحتانی است. مفصل مچ پا بیش از هر مفصل دیگر بدن پیچ میخورد و این پیچ خوردگی بیشتر در جوانان و افراد میانسال دیده میشود. این ضایعه معمولاً در حین ورزش اتفاق میافتد گرچه گاهی در حین راه رفتن روی زمین های ناهموار هم ایجاد میشود.

 104 2

ضایعه عمده در پیچ خوردگی مچ پا آسیب لیگامان یا رباط های اطراف مچ پا است. این لیگامان ها در دو طرف مفصل قرار داشته و مفصل را محکم و سرجای خود نگه میدارند. لیگامان های مچ پا اجازه میدهند تا استخوان های دو طرف مفصل فقط در جهت های خاصی حرکت کنند و مانع از حرکت و جابجایی استخوان ها در جهات دیگر میشود.

لیگامان ها یا رباط ها بافتهای محکم ولی قابل انعطافی هستند که در موقع حرکت مفصل در جهات خاصی کش میایند و با برگشت وضعیت مفصل به حالت اولیه دوباره به طول اول خود برمیگردند. وقتی که استخوان های دو طرف مفصل در جهاتی که اجازه حرکت ندارند بیش از حد جابجا شوند ممکن است لیگامان ها تحمل نیروهای وارده را نداشته و پاره شوند. مکانیسم اصلی پیچ خوردن یا رگ به رگ شدن مچ پا هم همین است.

مهمترین رباط های مچ پا در قسمت داخلی و خارجی آن قرار دارند. آسیب رباط خارجی مچ پا بر اثر انحراف شدید مچ پا به سمت داخل بوجود میاید. این آسیب بسیار شایع تر از آسیب رباط داخلی مچ پا است که بر اثر منحرف شدن و چرخش پا به سمت خارج ایجاد میشود.

برحسب شدت آسیب لیگامان ها، رگ به رگ شدن مچ پا را به سه درجه تقسیم میکنند.

  •  کشیده شدن خفیف لیگامان
  •  پاره شدن نسبی فیبر های لیگامان
  •  پارگی کامل لیگامان

پیچ خوردگی در مچ پا شایعترین آسیب در مچ پا می باشد، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد رباط های Anterior talofibolar و posterior و  Calcaneo fibular درگیر می شوند که از این سه بیشتر ATFL بیشتر در معرض خطر می باشد و در رتبه های بعد دیگر رباط ها قرار دارند.

Sprain را بر اساس دو معیار جامعیت ساختمانی لیگامانی و وجود نا پایداری در مفصل به ۳ درجه تقسیم می کنیم.

درجه ۱: پارگی خفیف وجود دارد به طوری که ساختمان لیگامانی تقریباً سالم است و نا پایداری وجود ندارد.

درجه ۲: پارگی متوسط وجود دارد و ساختمان لیگامان تقریباً ناسالم است و نا پایداری تا حدی در مفصل وجود دارد.

درجه ۳ : پارگی کامل وجود دارد و ساختمان لیگامان کاملاً نا سالم است و نا پایداری کاملاً وجود دارد.

در مچ پا دو دسته لیگامان مهم وجود دارد:

الف: لیگامان داخلی: که به شکل مثلث است و بسیار قوی است و مفصل را در سمت داخل محافظت می کند و هر گاه مچ پا به خارج حرکت کند از حرکت بیش از حد آن جلوگیری می کند.

ب: لیگامان خارجی: که شامل سه دسته لیگامان است و به صورت بادبزنی قرارگرفته اند. این لیگامان مانع از حرکت شدید مچ به سمت داخل می شود. این لیگامان بیشترین صدمات را به خود اختصاص می دهد. این لیگامان بیمار سابقه ای از پیچ خوردن پا را می دهد. راه رفتن با کفش های پاشنه بلند، راه رفتن در سطوح ناهموار و لبه پیاده رو احتمال این صدمه را افزایش می دهد.

 

تشخیص پیچ خوردگی مچ پا

علائم پیچ خوردگی مچ پا شامل درد و تورم در قسمت خارجی مچ پا است. ممکن است کبودی و خونمردگی هم در این ناحیه دیده شود. حرکت دادن مچ پا بخصوص حرکان چرخشی مچ، چه به توسط خود بیمار و چه به توسط پزشک دردناک است.

چون این علائم ممکن است به علت شکستگی مچ پا هم بوجود آید پزشک معالج از مچ پای بیمار رادیوگرافی ساده به عمل آورده و از اینکه شکستگی در ناحیه وجود ندارد مطمئن میشود. پارگی های شدید لیگامان های مچ پا ممکن است همراه با آسیب غضروفمفصلی سطح بالایی استخوان تالوس باشد به همین علت گاهی اوقات پزشک برای بررسی بیشتر سطح مفصلی استخوان تالوس از ام آرآی استفاده میکند.

104 1
پارگی رباط های قسمت خارجی مچ پا میتواند در یک یا چند تای آنها ایجاد شود

رگ به رگ شدن مچ پا با مکانیسم کشش رباط ها در بچه ها نادر است. بروز علائم شبیه رگ به رگ شدن مچ پا در بچه ها اغلب به علت آسیب صفحات رشد پایین درشت نی و نازک نی است. آسیب این صفحات رشد ممکن است در رادیوگرافی ساده مچ پا بصورت شکستگی صفحه رشد دیده شود. با این حال در اکثر اوقات آسیب صفحات رشد انتهای پایینی درشت نی و نازک نی آثاری در رادیوگرافی مچ پا از خود نشان نمیدهند.

 

در ضایعات لیگامانی با هر درجه ای سه مرحله وجود دارد: حاد، تحت حاد، مزمن

در مرحله حاد اغلب بیمار لنگش دارد و مرحله وزن اندازی و حین راه رفتن کوتاه می شود. تورم، درد، اسپاسم عضلانی، محدودیت حرکتی و خون مردگی اطراف مچ پا علائم این مرحله است. اغلب تورم و افزایش مایع مفصلی در این نوع آسیب دیده می شود. در مرحله حاد حرکات دردناک است. درجه حرارت پوست در مرحله حاد بالا می رود ولی در مراحل دیگر طبیعی است.

درمان درجه ۱:

مرحله حاد: با هدف کاهش التهاب و درد از Ice massage هر دو ساعت یکبار و یا فرو کردن پا در آب یخ و استفاده از بانداژ فشاری و بالا قرار دادن اندام برای کمک به برگشت خون وریدی توصیه می شود. در این مرحله بهتر است حین راه رفتن بیمار کف پا را کاملاً روی زمین قرار ندهد و با پنجه پا یا نوک انگشتان و با کمک عصا راه بروند . تمرینات انقباضی عضلات و حرکات بدون درد مفصل جهت جلوگیری از تحلیل عضلانی و حفظ دامنه حرکتی لازم است.

مرحله تحت حاد و مزمن: فیزیوتراپی، تمرینات تقویتی عضلات، تمرینات تحریک حس عمقی و تمرینات تحمّلی توصیه می شود (US و Friction)

 

درمان درجه ۲ :

درمان مشابه درجه ۱ است با این تفاوت که از مچ پا باید محافظت بیشتری کرد و آن را بی حرکت نمود. بی حرکتی باید ۲ الی ۳ هفته ادامه یابد و بیمار با کمک عصا راه برود و نوک انگشتان را روی زمین بگذارد و در این مدت تمرینات انقباضی عضلات را انجام دهد. تمرینات کششی و فیزیوتراپی توصیه میشود.

درمان درجه ۳  :

در پارگی کامل لیگامان که با نا پایداری زیاد در مفصل همراه است جراحی ترمیمی باید صورت بگیرد. جراحی باید سریع صورت گیرد. زیرا انتهای پاره شدن تمایل به جمع شدن دارد و این موضوع کار جراحی را سخت می کند. در پارگی کامل یک قسمت از لیگامان و نه همه ان تحقیقات در مورد درمانهای جراحی و غیر جراحی نشان داده که اختلاف معنی داری بین آن ها وجود نداد و حتی در درمان های غیر جراحی بیمار را سریع تر به فعالیت قبلی بر می گرداند.. در درمان غیر جراحی بین آن هایی که حرکات زودرس داشته اند و کسانی که کاملاً بی حرکت بوده اند در کسب پایداری مفصلی اختلافی وجود نداشته است. به هر حال با هر دو روش درمانی که در پارگی کامل اتخاذ شده باشد، بیمار با عصا و روی نوک انگشتان راه می رود و بعد از کسب کنترل اندام تحتانی به طور کامل راه می رود. تمرینات این موارد مانند درجه ۱ و ۲  ضایعات لیگامانی است.

 

منبع:گروه پژوهشی ابوریحان

         سایت ایران ارتوپد