قالب وردپرس

الکتروتراپی (electrotherapy)

مفهوم کلمه الکتروتراپی تنها به معنی کاربرد درمانی جریان های الکتریکی است. اما امروزه به طور عام معنی وسیعتری دارد که معمولا شامل ارزیابی هم می شود. اما آنچه که ما فیزیوتراپیست ها با آن سروکار داریم استفاده از این عوامل الکتروفیزیکی در درمان  و توانبخشی بیماران است.
d
 
 
img_1267.jpg
mmm.jpg
 
o.jpg
 
 
استفاده از دستگاههای پیشرفته الکتروتراپی جـهت تسهیـل و تسـریع رونـد بهبود به عنوان جزئی از برنامه درمانی و توانبخشی بیماران می باشد.فیزیوتراپی ابوریحان مجهز به دستگاه‌های الکتریکی مانند TENS ، فارادیک ، IDC , MWD ، اینتر فرنشیال ( IF) )، اولتراسوند, ( US ) مادون قرمز( IR )،لیزر،مگنت تراپی،لیزرK،لیزرMLS و دستگاه های وازوپنومتیک و…می باشد که در آنها از سیگنال‌های الکتریکی، مغناطیسی، امواج الکترومغناطیسی و امواج صوتی استفاده می‌گردد ، که در جهت کاهش درد ، التهاب،اسپاسم، تسریع ترمیم بافت، تحریک فیبرهای عصبی و عضلانی موثر می باشد.
به امید بهبودی روزافزون شما