قالب وردپرس

اپی کندیلیت خارجی(tennis elbow)(بیماری)

تنیس البو چیست؟  چرا آرنج من درد دارد ؟

تنیس البو Tennis elbow یا Lateral epicondylitis  یکی از شایع ترین مشکلات ناحیه آرنج می باشد که حدود ۷% از کل آسیب های ورزشی را به خود اختصاص می دهد.سن شایع بروز آن ۴۰-۵۰ سالگی است.درد معمولاً در قسمت خارجی آرنج احساس میشود. علت این نامگذاری شیوع زیاد این بیماران در بین تنیس بازان است. ( Elbow به معنای آرنج است پس میتوان این بیماری را بصورت تحت اللفظی آرنج تنیس بازان نامید). البته این بیماری در بسیاری ورزش های دیگر بخصوص آنهایی که با راکت انجام میشوند دیده میشود.
 

تنیس البو چگونه ایجاد میشود؟

تنیس البو بر اثر التهاب تاندون بوجود میاید. تاندون عضلاتی که در قسمت خارجی ساعد قرار داشته و موجب حرکت مچ و انگشتان دست میشوند در بالای ساعد به سطح خارجی آرنج میچسبند. اینها عضلات اکستنسور و سوپیناتور ساعد هستند. محل دقیق اتصال این تاندون ها سطح خارجی پایین ترین قسمت استخوان بازو است. بر اثر حرکات تکراری که با قدرت زیاد انجام میشوند (مثلاً ضربات مکرری که یک تنیس باز با راکت به توپ وارد میکند) محل اتصال این تاندون ها به استخوان تحت کشش فراوان قرار میگیرد.
بتدریج آسیب هایی بصورت پارگی های میکروسکوپی در این ناحیه ایجاد شده و واکنش بدن به این آسیب ها بصورت التهاب و درد ظاهر میشود. محل اتصال این تاندون ها بر روی یک برجستگی به نام اپی کندیل خارجی است. با خم و راست شدن مکرر آرنج، تاندون های ذکر شده بر روی این برجستگی استخوانی به جلو و عقب میروند و این حرکت در دراز مدت میتواند موجب آسیب به تاندون شود.

ازجمله تاندون هایی که در این عارضه درگیر می شود:

 • اکستنسورکارپی رادیالیس برویس(ECRB):شایع ترین تاندون درگیر
 • اکستنسورانگشتان(ED):به ندرت درگیر می شود
 • اکستنسورکارپی رادیالیس لانگوس(ECRL):به ندرت درگیر می شود
 • اکستنسورکارپی اولناریس(ECU):درگیری بسیار نادر
گرچه این بیماری به تنیس بازان منتسب شده است ولی بیشتر در خانمهای خانه دار و کسانی که با دست کارهای سنگین انجام میدهند دیده میشود . در بسیاری مشاغل مثل نقاشی ساختمان، لوله کشی، نجاری، تعمیرکار اتومبیل، آشپزی و قصابی احتمال این آسیب وجود دارد. 
 علل شایع درگیری:

مهم ترین علت استرس های تکراری (استفاده بیش از حد)به ناحیه است.

عامل بعدی پدیده aging(افزایش سن) می باشد. در افراد بالاتر از ۳۵سال امکان بروز تاندونیت بیسشتر است.چون با افزایش سن بافت ها با کاهش خونرسانی مواجه شده  و تغییرات تخریبی در آنها شروع می شود.

نکته:این بیماری یک عارضه پایداربوده و بهبودی خودبخودی ندارد.اگر بیمار با این عارضه به فعالیت های خود ادامه دهد سبب افزایش استرس به تاندون مربوط شده و کلاژن های نابالغ پیش از بلوغ کامل ازهم جدا می شوند و یک التهاب مزمن را ایجاد می کنند.

 

Tennis Elbow را می توان به ۳ درجه تقسیم کرد:

 

درجه۱(Grade1):

درد آرنج با فعالیت شروع می شود

اغلب علائم نادیده گرفته می شود

یک چرخه معیوب از تحریک، التهاب، درد، ضعف و ترمیم نامناسب ایجاد می شود.

 

درجه۲(Grade2):

انجام فعالیت سبب افزایش درد در محل اپی کوندیل خارجی و سر رادیوس می شود

درد بعداز انجام فعالیت به صورت پایدار باقی می ماند

قسمت خارجی مفصل گرم و ملتهب شده و نسبت به لمس حساس است

درد سبب کاهش فعالیت های فرد می شود

در مراحلی که درد پایدار می شود درد تا ساعد و مچ دست انتشار می یابد

برخی مواقع درد به سمت شانه و بالای بازو انتشار می یابد

 

درجه۳(Grade3):

فعالیت های ساده و روزمره بیمار دردناک و مشکل می شود

درصورتی که درمان مناسب صورت نگیرد تغییرات تخریبی مفاصل رادیواولنار فوقانی و هومرواولنار ایجاد می شود.

 

tennis_elbo.jpg

علائم تنیس البو چیست?

نشانه های بیماری معمولا بتدریج ظاهر میشود و در عرض چند ماه شدت میابد. این بیماری معمولا با ضربه یا آسیب منفردی شروع نمیشود. مهمترین علامت بیماری درد و احساس سوزش در قسمت خارجی آرنج است. معمولاً قدرت مشت کردن دست هم کاهش پیدا میکند. علائم معمولاً با فعالیت ساعد مثل گرفتن یک راکت یا چرخاندن یک آچار، سفت کردن شیر آب، چرخانن دستگیره در، چای ریختن یا دست دادن بیشتر میشود.
بیماری بیشتر در دست غالب که معمولاً دست راست است دیده میشود. پزشک معالج ممکن است برای افتراق بیماری از علل دیگری که میتوانند دردهای مشابهی ایجاد کنند از رادیوگرافی ساده و یا از ام.آر.آی و یا الکترومیوگرافی(EMG)  استفاده کند.

  درد:

 • درد بیشتر در کوندیل خارجی گزارش می شود
 • اغلب به درماتوم c7 انتشار یافته و به پشت ساعد و دست نیز کشیده می شود
 • گاهی درد در انگشت میانی و چهارم نیز گزارش می شود
 • شروع درد معمولا در تاندونیت ها تدریجی است.
 • درد ممکن است با اکستنشن(بازکردن )مچ دست شروع شود.مثلا فعالیت هایی مثل grsping، ضربه backhand در تنیس و هرس باغبانی

 

ارزیابی:

 • معمولا با حرکات اکتیو اکستنشن مچ، درد بروز نمیکند
 • در مواردی که شدت عارضه بیشتر است ، حرکت فعال خم کردن مچ به همراه اکستنشن آرنج ممکن است مقداری درد ایجاد کند به دلیل کشیدگی تاندون
 • تست کلیدی در تشخیص که علائم را آشکار می کند، گرفتن حرکات پاسیو است؛انجام همزمان فلکشن(خم کردن) کامل مچ دست،چرخش به داخل(pronation)ساعد و اکستنشن آرنج(استرچ اکستنسورها و سوپیناتورهای ساعد) ، سبب تشدید علائم می شود
 • حرکات پاسیو آرنج به تنهایی بدون درد هستند
 • یکی دیگر از تست های کلیدی در ارزیابی،گرفتن حرکات اکتیو مقاومتی از بیمار است؛اکستنشن مقاومتی مچ دست به همراه اکستنشن آرنج سبب تشدید علائم می شود.
 • تست های joint play کامل و بدون درد است.
 • تندرنس در محل اپی کوندیل خارجی گزارش می شود.ممکن است به دیستال هم کشیده شده و در بالک عضله نیز لمس شود.به ندرت تندرنس در بالای اپی کوندیل و در محل عضله ECRL لمس می شود
 • در محل اپی کوندیل خارجی نیز ممکن است مقداری گرما حس شود

اصول پیشگیری ومراقبت های اولیه:

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ی ﻣﻔﺼﻠﻲ، ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ عادات کاری و روﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺗﺎﻧﺪون ھﺎ و ﻣﻔﺼﻞ ھﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎر ﮐﺸﯿﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎﻧﺪون ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺪون ھﺎدر ﻣﺤﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان دﭼﺎر اﻟﺘﮫﺎب و درد ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪو از ﺳﺒﺪھﺎی ﭼﺮﺧﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻔﺼﻞ آرنج و ضمایم آن اﺳﺖ. در بین کارگران و یا افراد تازه کار در جهت کاهش بروز این ضایعه میتوان از گرم نمودن تدریجی از طریق ورزش دادن در ابتدای فعالیت و استراحت مقطعی در بین مراحل کار بهره برد تا بافت های متاثر بتوانند تا حدی خود را بازیابی کنند.

درمان تنیس البو یا آرنج تنیس بازان چیست ؟

تنیس البو یا آرنج تنیس بازان بیماری است که بر اثر التهاب محل اتصال بعضی تاندون ها به قسمت بیرونی آرنج ایجاد میشود. در ۹۰ درصد موارد بیماری بدون عمل جراحی قابل درمان است. برای درمان از روش های زیر استفاده میشود.

استراحت :

اولین قدم در درمان اینست که باید از ورزش یا فعالیت های شدید بدنی که درد را افزایش میدهند اجتناب کرد.

دارودرمانی :

استفاده از داروهای ضدالتهاب مثل سلکسیب یا ناپروکسن مفید است.

تغییر در طریقه استفاده از وسایل :

بطور مثال تغییر اندازه راکت یا سفتی نخ های آن میتواند درد را کاهش دهد.

فیزیوتراپی :

بصورت انجام نرمش های کششی و تقویت کننده ساعد و استفاده از ماساژ یخ و یا اولتراسوند و یا تحریک عضلات ممکن است مفید باشد.

بریس :

بریس های خاصی که دور قسمت بالایی ساعد را میگیرند میتوانند موجب استراحت عضلات و تاندون و کاهش درد شوند.

تزریق کورتیکوستروئید :

در بعضی موارد ممکن است پزشک معالج تصمیم به تزریق کورتیکوستروئید یا پی آر پی در محل درد بگیرد.

شوک ویو تراپی Shock wave therapy :

بصورت فرستادن امواج صوتی به ناحیه آرنج بوسیله دستگاه های خاص است.
درمان جراحی:
اگر با انجام اقدامات ذکر شده بمدت ۶ تا ۱۲ ماه درد بهتر نشد ممکن است عمل جراحی بتواند به بیمار کمک کند. جراحی معمولا بصورت آزاد کردن محل اتصال عضلات اکستانسور ساعد از اپی کندیل خارجی و گاهی  آزاد کردن شاخه عمقی عصب رادیال در ناحیه آرنج است. جراحی ممکن است بصورت باز یا به توسط آرتروسکوپ انجام شود.
بعد از جراحی اندام فوقانی بمدت یک هفته درآتل بی حرکت میماند و سپس آتل خارج شده و نرمش های کششی و تقویتی تا دو ماه زیر نظر فیزیوتراپ و پزشک معالج انجام میشود. بیمار معمولاً میتواند بعد از ۴ تا ۶ ماه به فعالیت ورزشی برگردد. جراحی معمولا در ۸۰ درصد موارد موفقیت آمیز است. البته قدری کاهش در قدرت عضلات ساعد ممکن است بعد از جراحی بوجود آید.
به امید موفقیت و بهبودی روزافزون شما
گروه پزوهشی ابوریحان