قالب وردپرس

بیماری تخریبی مفصل ران(Degenerative Joint Disease)(توانبخشی)

درمان :

مشکل اصلی در بیماران با ضایعه DJD ، ضعف عضلانی و سفتی کپسولی-عضلانی می باشد، به همین دلیل باتوجه به اینکه بیماری در چه مرحله ای قرار دارد، درمان صورت می گیرد.
 

فاز اولیه بیماری:

مشخصه این مرحله درد می باشد.
اهداف درمانی:
–          کاهش درد والتهاب
–          حفظ دامنه حرکتی
–          تقویت عضلانی
 
برنامه های درمانی:
–          استفاده از مدالیتی ها:
               به دلیل عمقی بودن مفصل گرمای سطحی کاربردی ندارد؛ بهتر است از گرمای عمقی استفاده شود
               از مدالیتی های کاهنده درد مثل TENS و IF می توان استفاده کرد
        از اولتراسوند(US) با دوهدف می توان استفاده کرد؛اگر هدف افزایش انعطاف پذیری باشد از نوع Continuse(پیوسته) و اگر هدف رفع چسبندگی باشد از نوع Pulse(منقطع) استفاده می شود
               می توان از اولتراسوند به صورت همزمان  ویا قبل از تکنیک های موبیلیزاسیون استفاده نمود تا تحرک کپسول مفصلی نیز افزایش یابد
–          استفاده از تکنیک های موبیلیزاسیون:
         جهت برداشتن لود از روی مفصل تکنیک Distraction(جداکردن سطوح مفصلی) به همراه گلاید تحتانی
            بهتراست ابتدا تکنیک ها در وضعیت باز مفصل(LPP)(فلکشن، چرخش خارجی و ۳۰درجه ابدکشن) شروع شود و به مرور زمان به وضعیت بسته مفصل(CPP)(اکستنشن،چرخش داخلی و ابدکشن) برده شود
–          استفاده از تمرینات استرچی:
             استرچ عضلات اددکتور، فلکسور و اکسترنال روتاتور
–          تمرینات تقویتی:
          تأکید بر تقویت عضلات ابدکتور و اکستنسور مفصل ران
             برای تقویت از تمرینات پیشرونده مقاومتی(تکنیک PRE) استفاده می شود
–          برطرف کردن اختلالات بیومکانیکال:
درصورت کوتاهی در اندام از پد پاشنه در کفش استفاده می شود

فاز متوسط تا پیشرفته بیماری:

مشخصه این مرحله درد ثابت در مفصل ران و همچنین درد زانو می باشد.
اهداف درمانی:
–          بازگرداندن بیمار به سطح فعالیت مناسب
–          بازگرداندن مکانیک مفصل به یک سطح مطلوب
برنامه های درمانی:
–          استفاده از وسایل کمکی:
             استفاده از این وسایل سبب کاهش فشار بر مفصل، کاهش درد و افزایش استقامت هنگام راه رفتن می شود
–          تمرین درمانی:
               استفاده از تمرینات مناسب آبی
               استفاده از تمرینات افزایش انعطاف پذیری
              بازآموزی حس عمقی و تمرینات تعادلی
             انجام تمرینات زنجیره بسته مناسب
–          تغییر در فعالیت های روزمره بیمار:
               بیمار از توالت فرنگی(High Toilet) استفاده کند
               از دوزانو و چهارزانو نشستن مطلقا خودداری کند
               هنگام نشستن از صندلی استفاده کرده یا زانو را صاف کند
               از ایستادن طولانی مدت خودداری شود
             در صورت ایستادن طولانی مدت باید در پاها اختلاف سطح ایجاد شده و اندام درگیر در سطح بالاتری قرار گیرد
             راه رفتن برای بیماران با DJD زانو و کمر یکی از موارد درمانی محسوب می شود اما در بیماران با تخریب (DJD) مفصل ران ممنوعیت دارد(خصوصا راه رفتن در سطح شیبدار)
–          درمان جراحی:
         درصورت وجود درد یا ناتوانی شدید و همچنین شکست در برنامه کانسرواتیو(غیرجراحی) از جراحی استفاده می شود
              تعویض کامل مفصل در افراد مسن تر استفاده شده که یک روش جراحی محسوب می شود
              از استئوتومی استخوان ران نیز به همین منظور استفاده می شود
گروه پژوهشی ابوریحان