قالب وردپرس

بی ثباتی مزمن مفصل مچ پا(توانبخشی)

درمان بی ثباتی مزمن مفصل مچ پا:

درمان بی ثباتی مچ پا با یک سری ازتمرینات قدرتی برای عضلات خارجی مچ پا آغازمیشود و با تلاش برای جبران لیگامان های ازدست رفته ادامه پیدامیکند. درحالیکه این درمان برای بیشتر افراد نتیجه بخش میباشد اما برای افرادی که دارای مفاصل باقدرتی هستند مانند ورزشکاران اثر کمتری دارد .

ankle sprain4ankle sprain3

اگربیمار درابتدا درهنگام انجام فعالیت ها دچار بی ثباتی درمچ پای خود شود باید از یک بند ویا آتل یا در کفش ویا به دور مچ خود استفاده کند . اگرچه این درمان برای برطرف کردن بی ثباتی مچ پا برای انجام فعالیت ها ی تکراری  کافی نمیباشد برای درمان بی ثباتی پزشک انجام جراحی را پیشنهاد میکند.

فیزیوتراپی و برنامه توانبخشی:

 

توانبخشی اسپرین لیگامان های خارجی مچ پا

توانبخشی اسپرین لیگامان های خارجی مچ پا

 

کنترل التهاب و تورم(PRICE)

کنترل التهاب و تورم(PRICE)

 

اولتراسونددرمانی باهدف کنترل درد و تورم و جلوگیری از چسبندگی

اولتراسونددرمانی باهدف کنترل درد و تورم و جلوگیری از چسبندگی

 

تیپینگ با هدف کنترل درد،تورم و محدودیت حرکتی

تیپینگ با هدف کنترل درد،تورم و محدودیت حرکتی

 

موبیلیزاسیون با هدف کاهش درد،جلوگیری از چسبندگی،تحرک و افزایش انعطاف پذیری بافتی

موبیلیزاسیون با هدف کاهش درد،جلوگیری از چسبندگی،تحرک و افزایش انعطاف پذیری بافتی

 

بهبودی قابل توجه (کنترل تورم و...)بعد از یک هفته فیزیوتراپی

بهبودی قابل توجه (کنترل تورم و…)بعد از یک هفته فیزیوتراپی

به منظور جلوگیری از اسپرین راجعه(Recurrent Sprain) و تکرارشونده:

یکی از علل اصلی در اسپرین های راجعه، اختلال در حس عمقی می باشد که به دنبال ضایعات لیگامانی ایجاد شده است. به همین منظور می توان:

  • استفاده از تمرینات مناسب برروی تیلت برد
  • حرکات ابتدا درجهت دورسی فلکشن و پلنتارفلکشن در وضعیت نشسته و برروی تیلت برد انجام می شود.سپس حرکات اینورژن و اورژن مجددا در وضعیت نشسته و برروی تیلت برد انجام می شود.بعد از طی مراحل حاد، تمرینات بیان شده در وضعیت ایستاده انجام می شوند.
  • درصورتی که حین تمرینات تیلت برد درد کاهش یافت از تقویت عضلانی استفاده می شود.
  • درصورتی که مدت بیحرکتی طولانی باشد از ماساژ فریکشن و موبیلیزاسیون مفصلی استفاده می شود.همچنین از استرچ درصورتی که علائم بیمار را تشدید نکند نیز استفاده می شود.
  • درصورتی که تمرینات و حرکات برروی تیلت برد بدون درد باشند، Static Coordinationباید شروع شود.
  • به تدریج تمریناتStatic Coordination به سمت تمرینات Dynamic Coordinationپیشرفت داده می شود.(برای مثال دویدن برروی خط مستقیم به دویدن ۸شکل جهت بهبود حس عمقی بیمار پیشرفت داده می شود)
  • باتوجه به اینکه لیگامان ها به صورت عرضی قرار گرفته اند دویدن به صورت طرفی برای بهبود Coordination نیزتوصیه می شود.
  • افرادی که دچار بی ثباتی در ناحیه مچ پا هستند تا زمان رفع مشکل و به منظور ساپورت ناحیه باید از چکمه ویا کفش های ساق دار استفاده نمایند.
  • به دلیل ارتباط سینرژی قوی بین عضلات خارجی مچ پا با عضلات گلوتئال،ابدکتورها و اکسنتسورهای ران ، تقویت این عضلات از اهمیت زیادی برخوردار است.
  • در عارضه بی ثباتی مزمن موارد زیر باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند:

۱- کاهش یا افزایش Joint Play

۲- مناسب بودن قدرت عضلات

۳- توانایی حفظ ثبات در هنگام ایستادن برروی یک پا و یا ایستادن برروی سطح بی ثبات مانند تیلت برد

با کلیک برروی تصویر به وضوح نمایش داده می شود

با کلیک برروی تصویر به وضوح نمایش داده می شود

درمان با عمل جراحی:

عمل جراحی برروی بی ثباتی مچ پا به دوگروه تقسیم  میشود:

 گروه اول جراحی ، احیا ویا بازسازی اتوماتیک مچ پا، دراین جراحی لیگامنت ها پاره وکشیده شده در یک موقعیت کوتاه احیا میشوند. دراین جراحی پزشک ازبافتهای خود بیمار برای احیا استفاده میکند که به آن جراحی بروستروم واگر تاندون های بیمار کشیده شده باشد ویامتفاوت باشد از تاندون های لاشه ای که آلوگرافت allograft میگویند استفاده میشود. برای اینجاد ثبات وجلوگیری از آسیب مجدد ریتینا کالیوم retinaculum یا باندهای فیبری بافت ها را باریک میکند تا به نگهداری مچ پادرون لیگامنت ها کمک کند .

گروه دوم جراحی،  تعویض جایگزین لیگامنت های شخص واحیا لیگامنت ها میباشد دراین جراحی لیگامنت ها  به طورکامل با تاندون مچ پای بیمار جایگزین میشود . جراحی که ازتاندون خود شخص استفاده مشود کمترباعث ثبات مچ پا میشود.

دربیشترموارد احیا وبازسازی اتوماتیک ممکن وبرجراحی های دیگر ارجح ترمیباشد. مزایای این جراحی معمولا  شامل حرکت کامل مفصل،جراحت کم ودوره احیا وریکاوری سریع میباشد. ازنقاط ضعف این جراحی این میباشد که ممکن است لیگامت ها برای باردوم ازبین بروند واحتیاج به ترمیم مجدد داشته باشند اما این موردبه ندرت اتفاق افتاده است. نتایج بدست آمده از  جراحی بروستروم Broström ، نشان میدهد که این جراحی بسیار عالی عمل کرده است. درحدود ۷۳ درصد ازبیمارانی که این عمل جراحی را انجام داده اند از نتیجه عمل کاملا رضایت داشته اند وشاید فقط یک نفر ازآنها نیاز به عمل جراحی مجدد داشته باشد. درعمل جراحی بازسازی اتوماتیک بافت ها ، به دلیل استفاده از بافت های خودبیمار درهمه مواردنتیجه بخش نمیباشد مثلا برای افرادی که بافت هایشان دچار آسیب دیدگی شده وبرای ترمیم نامناسب میباشند . زمانیکه لیگامنت های پاره  شده دچار آسیب دیدگی فراوانی شده باشند از تاندون آلوگرافت  allograft استفاده میکنیم . درجراحی جایگزین کردن لیگامنت های شخص، به شکاف بزرگتری نسبت به جراحی بازسازی اتوماتیک بافت ها احتیاج داریم  ودوره ریکاوری آن طولانی تر وخطر آسیب به عصب ها وایجاد دردهای مزمن از معایب این جراحی میباشد. پزشکان به ندرت از جراحی جایگزین کردن لیگامنت ها استفاده میکنند به دلیل ازبین رفتن تاندون های مفیدبدن میشود ودوره بعد ازعمل بسیاردردناک وسخت میباشد.

بعد از عمل جراحی:

بیمارباید ازیک آتل برای محافظت از پا و یا ازچوبدستی ویا عصا هنگام راه رفتن برای جلوگیری ازتحمیل فشار برروی مچ پا استفاده کند. بعدازدوهفته آتل برداشته میشود ودور مچ پا گچ گرفته میشود وبه مدت ۲ الی ۴ هفته برروی مچ پا قرارداده میشود.

تمرینات فیزیوتراپی ۶ هفته بعدا ز اینکه محافظ برای پاهنگامپیاده روی گذاشته شد انجام میشود وتا ۱۲ هفته این تمرینات ادامه دارد. بیشتر بیماران بعداز ۱۰ الی ۱۳ هفته احتیاجی به استفاده از آتل برای انجام فعالیت های روزانه خودندارند ومیتوانند به طور طبیعی به فعالیتهای خود ادامه دهند وحتی درفعالیت های ورزشی شرکت کنند.

برای دانلود مقاله “پروتکل توانبخشی بی ثباتی مزمن مچ پا”کلیک کنید

mattacola & dwyer (2002) rehabilitation of the ankle after acute sprain or chronic instability

به امید بهبودی روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان