قالب وردپرس

تاندونیت روتاتور کاف(RC tendonitis)(توانبخشی)

درمان تاندونیت:
–        اجتناب از فعالیت هایی که مشکل را تشدید می کند.
–        استراحت به اندام درگیر جهت ترمیم بافت
–        سرما درمانی (مثلا استفاده از یخ) در زمان درد حاد
–        استفاده از دارو های ضد التهابی طبق نظر متخصص مربوطه
–        فیزیوتراپی با هدف کاهش درد و تورم، افزایش ترمیم بافت و تنظیم یک برنامه درمانی تدریجی
–        در برخی موارد تزریق استروئیدی
–        درمان جراحی در مواردی که درمان های فوق موثر نبود.
–        در بیشتر موارد وجود تاندونیت شانه و عدم درمان آن باعث ایجاد بورسیت (بورس ها جدا کننده عضلات و کاهش دهنده اصطکاک میان آن ها هستند) نیز می گردد و طولانی شدن تاندونیت ها و بورسیت ها در شانه باعث تشدید درد و آسیب بافت های اطراف آن گردیده که در نهایت منجر به شانه منجمد می گردد که دامنه حرکات شانه کاهش می یابد.
درمان این بیماری شامل سه دوره حاد، تحت حاد و مزمن می باشد. در دوره حاد بیماری  هدف درمان کاهش درد و التهاب است. در این مرحله استفاده از دارو های ضد التهابی، یخ درمانی و مدالیته های ضد درد فیزیوتراپی توصیه می شود. TENS ، لیزر با دوز های کاهش درد و التهاب و اولتراسوند با پالس و شدت پایین از مدالیته های فیزیوتراپی است که در این دوره استفاده می شود. در دوره التهابی تجویز استراحت تقریباً مطلق یکی از مهمترین بخش های یک برنامه درمانی است، برای این منظور بالشتکی را در وضعیت ۳۰ تا ۴۰ درجه ابداکشن (دور شدن) بازو قرار می دهیم.
بعد از پایان مرحله حاد (۲ تا ۳ روز)، درمان فیزیوتراپی وارد مرحله تحت حاد و مزمن می شود که درمان در این مرحله با هدف پرخونی به منظور ترمیم بافت و احیای حرکت تاندونی پیگیری می شود. برنامه درمان فیزیوتراپی در این مرحله شامل الکتروتراپی، تمرین درمانی و کارهای دستی می باشد. استفاده از گرما و مدالیته های ضد درد، اولتراسوند و لیزر با هدف ترمیم بخش های درمان الکتروتراپی را تشکیل می دهند.
ماساژ فریکشن عرضی جهت ایجاد پرخونی ، کاهش درد جهت دادن رشته های ترمیمی به صورت طولی و افزایش مقاومت بافت از روش های درمانی دستی به کار برده شده می باشد. تمرین درمانی بخش اصلی و مهم درمان این بیماری است. این بخش شامل تقویت عضلات ضعیف، کشش عضلات کوتاه شده و اصلاح وضعیت های نادرست بدنی می باشد.