قالب وردپرس

تانونیت عضله دوسر(biceps tendonitis)(توانبخشی)

درمان
درمان اصلی در نیمه دررفتگی و دررفتگی تاندون جراحی بوده و شامل repair لیگامان هومرال عرضی می باشد.
در پارگی های دیستال و پروگزیمال عضله که بیشتر در افراد جوان و ورزشکاران دیده می شود درمان اصلی tenodesis می باشد.
درصورتی که پارگی وجود نداشته باسد درمان شامل موارد زیر است:
–  یخ، استراحت و داروهای ضدالتهابی
استراحت به مدت یک هفته برای بیمار تجویز می شود وبرگشت به فعالیت باید تدریجی باشد.
–  Deep Friction Massage
برروی سربلند بایسپس اعمال شود. این آسیب به ماساژ پاسخ بسیار خوبی می دهد.
bicep_tendonitis.jpg
biceps_massage.jpg
 تقویت عضلات external rotator و internal ؛ درحالیکه باید از حرکت horizontal abduction پرهیز کرد.
استفاده از counter force brace در پروگزیمال بالک عضله
نکته:
به منظور تقویت عضلانی بخصوص در عارضه تاندونیت بهتراست تمرینات نخست ایزومتریک، سپس concentric و درپایان eccentric انجام شوند. به این ترتیب جهت تقویت عضله بایسپس از بیمار می خواهیم شانه را بالا برئه(elevation) و آرنج را خم کند، در همین حال به آرامی شانه را پایین آورده تا انقباض eccentric صورت گیرد.
احتیاط:
چون بیشترین تنشن در انقباض eccentric عضله بایسپس و درمحل اتصال تاندون به عضله رخ می دهد، درصورت بروز درد حرکت باید متئقف شود.