قالب وردپرس

تعویض مفصل ران(Total Hip Arthroplasty)توانبخشی

توانبخشی:

فیزیوتراپی قبل از جراحی:

تمام مقالات حاضر دررابطه با تعویض کامل مفصل، برآموزش روشن و واضح، و ارزیابی دقیق قبل از عمل تأکید دارند تا انگیزه ، درک وبرآورد توانبخشی بعد از عمل برای بیمار حاصل شود.اهداف باید طبق وضعیت بیمار، میزان عدم وابستگی،وضعیت فیزیکی و دانش بیمار تنظیم شوند. به غیر از این موارد بیماران درد و ناراحتی گزارش می کنند که این درد باید بعد از عمل ازبین برود؛ درغیراین صورت درمان موفق نبوده است.

آموزش بیمار و ارزیابی قبل از عمل شامل بررسی موارد زیر است:

 • معاینه و ارزیابی درد، دامنه حرکتی، قدرت عضلانی، تعادل،وضعیت تحرک،طول اندام های تحتانی،نحوه راه رفتن،استفاده از وسایل کمکی،سطح عملکردی عمومی، سطح ناتوانی(شغل بیمار پیش از عمل،میزان وابستگی در فعالیت های روزمره، توانایی بیمار در سواروپیاده شدن از خودرو وبالارفتن از پله) و ارزیابی سیستم تنفسی، ناحیه قفسه سینه، ریه ها و صداهای تنفسی
 • اطلاعاتی برای بیمار و خانواده او درباره بیماری مفصل و روش جراحی با اصطلاحات غیرتخصصی و به زبان ساده
 • احتیاط های پس از عمل مثل حرکات، وضعیت دهی و وزن اندازی
 • آموزش های عملکردی برای روزهای اول بعد از جراحی؛ مثل جابجایی در بستر،انتقال و آموزش راه رفتن با وسایل کمکی
 • تمرین های اولیه پس از جراحی(به ویژه تمرین های تنفسی)
 • شرایط ترخیص از بیمارستان:

بیمار هنگامی از بیمارستان مرخص می شود که توانایی انجام فعالیت های زیر را بدون وابستگی و با وسیله کمکی داشته باشد:

۱- انتقال به تخت و خروج از آن

۲- نشستن و برخاستن از صندلی سفت واستاندارد

۳- حدود ۳۰متر قدم برداشتن

۴- بالا و پایین آمدن از چندپله

نکته:  ارزیابی قبل از عمل، در تعیین خط اساسی درمان بیمارانی که ممکن است مشکل تنفسی پیدا کنند، اهمیت خاصی دارد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی:

اهداف فیزیوتراپی قبل از ترخیص:

 • رعایت احتیاط های پس از جراحی و محدودیت های وزن اندازی
 • راه رفتن روی سطح صاف حدود ۳۰متر با استفاده از وسایل کمکی(واکر،کراچ زیربغلی)
 • آموزش انتقال ها(تخت و دستشویی) و فعالیت های روزمره زندگی
 • رعایت نکات درباره خطرات بستری شدن مانند ترومبوز ورید عمقی، پنومونی، زخم های فشاری و آمبولی ریوی
 • به دست آوردن دامنه حرکتی در محدوده مجاز و شروع تمرین های تقویتی عضلات زانو و ران
 • عدم وابستگی در انجام برنامه تمرین در منزل

 

برنامه های درمانی:

درمان های الکتریکی و حرارتی(الکتروتراپی):

۱- سرما درمانی موجب کاهش خونریزی و تورم شده و التهاب را کاهش می دهد و درپی آن از آسیب ثانویه جلوگیری می کند. همچنین استفاده ازیخ، اسپاسم عضلانی را کاهش می دهد.

۲- استفاده از اولتراسونددرمانی(US) درموارد تثبیت سیمانی یا استفاده از جزء پلاستیکی پلی اتیلن ممنوع است؛ زیرا این مواد در اثر امواجUS، به سرعت گرم می شوند؛ ولی در موارد تثیبت غیرسیمانی یا استفاده از اجزای فلزی استفاده می شود.

۳- استفاده از دیاترمی نیز درمواردی که بیمار از ایمپلنت فلزی استفاده کرده است ممنوع است، زیرا فلز به شدت گرم شده و به بافت های اطراف خود آسیب میزند.

درمان های دستی(منوآل تراپی):

موبیلیزاسیون بافت اسکار، جهت جلوگیری از هایپرتروفی شدن بافت انجام می شود.

تمرین درمانی(Exercise Therapy):

مواردی که باید حین تمرین درمانی و راه اندازی بیمار رعایت شوند:

۱- هنگامی که بیمار روی تخت یا صندلی چرخدار است، لازم است بین پاهایش بالش گذاشته شود.

۲- حرکات غیرفعال یا توأم با فشار در مفصل ران همراه با درد ممنوع است.

۳- آموزش محدودیت های دامنه حرکتی به بیمار:

 • روش جراحی با برش پشتی: پرهیز از فلکشن(خم کردن) بیش از ۹۰درجه،اددکشن و چرخش داخلی در مفصل ران به دلیل جلوگیری از دررفتگی خلفی سرفمور
 • روش جراحی با برش جلویی خارجی: پرهیز از اکستنشن(صاف کردن) بیش ازحد و چرخش خارجی مفصل ران.

۴- ایستادن  یا تحمل وزن باید با نظارت مستقیم فیزیوتراپیست و رعایت محدودیت ها باشد.

۵- جابجایی و غلتیدن روی ناحیه عمل نباید انجام شود و هرگونه جابجایی باید با ساپورت انجام شود.

اهداف کلی برنامه توانبخشی در تعویض کامل مفصل:

 • انجام حرکات بدون درد در اندام عمل شده
 • تحرک عمومی مستقل و عدم اختلال در راه رفتن
 • نداشتن وابستگی در انجام فعالیت های روزمره زندگی

امروزه بیماران بعداز تعویض کامل مفصل ، ازهمان ۲۴ساعت اول و کنار تخت، با تمرکز برانجام حرکات فعال بدون درد در سمت عمل شده، فیزیوتراپی می شود. مرور آموزش های داده شده قبل از عمل، تغییر وضعیت ها در بستر برای جلوگیری از ضایعاتی مانند صدمه به زخم، دررفتگی پروتز و یا شکستگی ران مهم هستند.در روزهای بعد ازعمل، بیمار برای جابجایی در تخت، نیاز به یک دستگیره در بالای سر خود دارد، که باید برای استفاده از آن آموزش ببیند. در روزهای بعد، تمرین های بیمار شامل پل زدن و جابجایی بدون استفاده از حلقه بالای سر خواهدبود.

روند درمان در نوع سیمانی و غیرسیمانی، به جز نحوه تحمل وزن، مشابه هم است. در هردو، تمرین های عضلات چهارسر، ابدکتورهای ران، هامسترینگ ها و SLR شروع می شوند. درهرصورت بیمار می تواند روز بعد از عمل از تخت خارج شود.

اگر بیمار برای درمان به بخش فیزیوتراپی برده می شود، در هفته اول پس از عمل باید در وضعیت نیمه خوابیده قرار داشته و اندام عمل شده توسط بالش در ابدکشن حفظ شود.

به طور خلاصه تمرین های روز ۱ تا ۳ ،شامل موارد زیر است:

 • تمرین های تنفسی
 • انقباض ایزومتریک عضلات ابدکتورو چهارسر در اندام عمل شده
 • تمرین های ایزوتونیک عضله چهارسر در اندام سالم
 • تمرین های پا و مچ پا(خصوصا تمرین های پمپی فعال مچ پا)
 • تمرین هایی برای حفظ عملکرد عضلانی(قدرت،استقامت و توان) در اندام های فوقانی و تنه
 • اصلاح پوسچر و SLR نباید انجام شود

حدود ۶ روز بعد از عمل، بیمار اجازه دارد مفصل ران را به صورت فعال تا ۹۰درجه خم کند(فلکشن)،SLR انجام دهد و چرخش خارجی می تواند شروع شود.

فیزیوتراپی حداقل دوبار درروز انجام می شود و با بهبود بیمار، تمرینات فعال زیادتر و با نیروی بیشتر به برنامه درمانی اضافه می شوند. درمان کنار تخت با آموزش بیماران برای راه رفتن و جابجایی تکمیل می شود.

فعالیت های زنجیره بسته مانند بالارفتن از پله و چمباتمه زدن(نه به طور کامل)، با پیشرفت بیمار به فعالیت های فانکشنال (عملکردی) اضافه می گردد. این فعالیت ها اغلب، همراه با وزن گذاری و انقباض همزمان عضلانی (Co-Contraction) است، که به مفصل ثبات می بخشد.

تمرین هایی برای بهبود تعادل نیز تجویز می شود، زیرا ضعف در تعادل، احتمال زمین خوردن و ناتوانی متعاقب آن را در سالمندان افزایش می دهد. انجام تمرین های تعادلی مانند حفظ تعادل حین ایستادن روی یک پا و شیفت وزن توصیه می شود.

بیماری که نیاز به تعویض دوطرفه دارد، باید بین عمل های جراحی ۶ماه تا ۲سال فاصله باشد. این فاصله ی زمانی برای این است که مفصل ران عمل شده، توان لازم جهت تحمل وزن را هنگام عمل مفصل دیگر به دست آورد.

تمریناتی که به بیمار داده می شود، شامل:

۱- تمرین پمپی مچ پا

۲- ست عضله چهارسر

۳- ست عضلات گلوتئال

۴- سُردادن پاشنه پا

۵- اکستنشن زانو در دامنه انتهایی

۶- بلندکردن اندام تحتانی(SLR)

۷- پل زدن یک پا

۸- ابدکشن اندام تحتانی

۹- ست عضله چهارسر در وضعیت نشسته

۱۰- اکستنشن زانو در وضعیت نشسته

۱۱- فشار دادن دیوار در وضعیت ایستاده

۱۲- بلندکردن لگن از روی صندلی

آموزش بیمار و تمرین در منزل:

پس از تعویض کامل مفصل ران ممکن است نیاز به استفاده از وسیله کمکی مناسب(واکر،کراچ وعصای دستی)، تجهیزات تطبیقی (دستشویی فرنگی)، بالش ابدکشن، بریس ابدکشن مفصل ران، اسپلینت و بی حرکت کننده زانو(با محدودکردن فلکشن زانو مانع از خم شدن بیش از حد مفصل ران می شود) باشد.

آموزش راه رفتن بسته به بیمار و شرایط او فرق می کند. آموزش بالا و پایین رفتن از پله، جابجایی pivot-standing با استفاده از صندلی های دارای ارتفاع مختلف، استفاده از دستشویی فرنگی، سوار و پیاده شدن از خودرو باید قبل از ترخیص آموزش داده شود.

پس از ترخیص، وضعیت منزل و وسایل منزل بیمار، برای استفاده راحت با وضع او تطبیق داده می شود که کاردرمانگرها در این زمینه تلاش می کنند.

مواردی که بیمار تا ۶هفته بعد از تعویض مفصل ران در منزل رعایت کند، عبارتنداز:

۱- نباید روی صندلی کوتاه بنشیند

۲- به پشت بخوابد و به پهلوها نخوابد.

۳- تا ۱۲هفته بعد از عمل عصاها را کنار نگذارد و طی این مدت به طور نسبی وزن تحمل کند(PWB).

۴- درحین نشستن یا ایستادن اندام های تحتانی نباید قیچی شود.

۵- هنگام خم شدن برای برداشتن چیزی از روی زمین اندام های تحتانی باید عقب تر از تنه باشد.

۶- هرصبح و عصر حداقل ۲۰دقیقه در وضعیت دمر بخوابد.

۷- ران را با فشار خم نکند(مثلا هنگام پوشیدن کفش یا جوراب)

۸- برای افزایش دامنه حرکتی مفصل ران زیرنظر فیزیوتراپیست کار کند تا دامنه آن به تدریج زیاد شود.

۹- پوشش الاستیک را تا ۳هفته بعداز عمل حفظ کند و بعد از آن فقط درصورتی که اندام متورم نباشد آن را کنار بگذارد.

۱۰- رانندگی و باغبانی نکند.

۱۱- به داخل وان نرود،فقط از دوش استفاده کند.

بعد از گذشت ۶هفته ،بیمار باید موارد زیر را رعایت کند:

۱- می تواند به پهلو بخوابد

۲- تحمل نسبی وزن را ادامه دهد مگراینکه فیزیوتراپیست تحمل کامل آن را توصیه کند

۳- خوابیدن به حالت دمر و طاقباز را ادامه دهد

۴- حرکت غیرفعال با نیرو، برای افزایش دامنه حرکتی مفصل ران را انجام ندهد

مواردی که بیمار باید در طولانی مدت رعایت کند، عبارتنداز:

۱- بیمار باید به خاطر داشته باشد حتی زمانی که احساس بهبودی کامل هم می کند،مفصل او مصنوعی بوده و تعویض شده است و استفاده از آن در اعمال شدیدمانند دویدن عاقلانه نیست. اگر از مفصل به طور صحیح استفاده شود، می تواند تا سالها عمرکند.

۲- اگر قسمتی از بدن او عفونی شد، بلافاصله با متخصص مربوط تماس بگیرد. پیشگیری صحیح ، از گسترش عفونت به ران جلوگیری می کند.

۳- درصورتی که تحت درمان دندانپزشکی قرار دارد استفاده از آنتی بیوتیک ها مفید است، چون از ورود باکتری ها به گردش خون جلوگیری می کند.

بازگشت به فعالیت های روزمره زندگی:

 • رانندگی: باید توجه داشت که پزشک درباره زمان شروع رانندگی تصمیم می گیرد. این زمان معمولا برای آرتروپلاستی مفصل ران سمت راست(برای ترمز گرفتن)، ۴تا۶ هفته پس از عمل، و برای اندام سمت چپ حدود یک هفته پس از عمل است.
 • فعالیت های ورزشی: بیماران بعد از تکمیل درمان می توانند به فعالیت هایی ازجمله بولینگ، شنا، دوچرخه سواری و گلف برگردند؛ ولی باید از فعالیت هایی که نیروی شدید به ران وارد می کنند، اجتناب شود(مانند دویدن، تنیس، تنیس روی میز و اسکی)؛ با این هدف که عمر پروتز و ثبات آن طولانی تر شود.
 • الگوی راه رفتن: اختلالات شایع در این بیماران شامل الگوهای غیرطبیعی آنتالژیک و ترندلنبرگ است. بخش مهمی از تمرینات دستیابی به الگوی طبیعی راه رفتن و بهبود ثبات مفصل ران است.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان