قالب وردپرس

سندرم تونل اولنار(تونل گویان)بیماری

آیا بیحسی انگشت کوچک دست من به علت سندرم تونل اولنار یا تونل گویان است؟

سندرم یا نشانگان تونل اولنار Ulnar tunnel syndrome بیماری است که علامت عمده آن بیحس و سوزن سوزن شدن در انگشت کوچک دست و نصف خارجی انگشت انگشتری و کاهش قدرت انگشتان دست و توانایی دست در انجام حرکات ظریف است. این بیماری به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب اولنار در ناحیه کانال گویان یا تونل گویون Guyon’s canal است.

آناتومی عصب اولنا در دست

عصب اولنا یکی از سه عصب اصلی دست است که حس آنرا تامین میکنند. این عصب در ناحیه ساعد و در سمت داخلی آن ( نزدیک به تنه) سیر کرده و به مچ دست و سپس کف دست میرسد. در آنجا عصب به چند شاخه تقسم میشود. تعدادی از شاخه های آن به پوست انگشت کوچک و پوست نصف خارجی انگشت انگشتری رفته و حس آنرا تامین میکنند. تعداد دیگر از شاخه های آن به تعدادی از عضلات کف دست که عمدتاً در قسمت داخلی آن هستند رفته و موجب فعالیت آن عضلات میگردند.

عصب اولنار از سطح کفی مچ دست و در طرف داخلی آن (طرفی که نزدیک به انگشت کوچک دست است) عبور میکند. این عصب در حین عبور از مچ دست از درون یک تونل یا کانال بافتی عبور میکند که به آن کانال گویان میگویند.

مجرای گویان در قسمت قدامی-داخلی مچ دست قرار گرفته است. این کانال بین دو استخوان پیزیفورم و قللاب همیت قرار گرفته است. کف آن رباط عرضی مچ دست و سقف آن رباطی است که بین دو استخوان ذکر شده قرار گرفته است.

علل شایع در ایجاد سندروم کانال گویان:   

 • ضربه های مکرر به ناحیه
 • وجود گانگلیون در مجرای گویان
 • تاندونیت فلکسورکارپی اولناریس(FCU)که سبب فشار برروی عصب می شود
 • اختلالات آناتومیکی در لیگامان ها و عضلات ناحیه
 • در فعالیت هایی که فشار طولانی مدت و مکرر بر عضلات هایپوتنار وجود دارد(دوچرخه سواری و استفاده از عصا)
 • براثر شکستگی ، بخصوص Colle’s Fracture که همراه با جابجایی قطعه جداشده به سمت اولنا می باشد ایجاد می شود.

 

ارزیابی:

 • علامت اصلی بیماری پارستزی ،سوزن سوزن شدن و درد در مسیر عصب اولنار( انگشت کوچک دست و نصف خارجی انگشت حلقه) است.
 • گاهی ضعف عضلات کف دست بوجود می آید.
 • آتروفی در عضلات هایپوتنار و عضله نزدیک کننده شست بعداز گذشت مدتی از ضایعه
 • مثبت شدن تست Tinel’s Sign در این ناحیه
 • بتدریج که بیماری پیشرفت میکند انجام کارهایی مانند باز کردن در بطری، نگه داشتن اجسام، تایپ کردن، نواختن موسیقی و انجام دیگر کارهای ظریف با انگشتان دست مشکل میشود. ممکن است پوست انگشت کوچک دست خشک تر از معمول شود.
 • پزشک معمولاً فعالیت اعصاب دست را با گرفتن نوار عصبی دست بررسی میکند. انجام ام آر آی ممکن است نشان دهد که چه عاملی موجب فشار به عصب در مچ یا کف دست شده است. سی تی اسکن هم میتواند تغییرات استخوانی را که موجب فشار به عصب میشوند مشخص کند.

 

برنامه درمانی:

درمان کانسرواتیو:

در بخش توانبخشی توضیح داده شده است.

 

درمان جراحی:

در بخش توانبخشی توضیح داده شده است.

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان