قالب وردپرس

سندرم تونل اولنار(تونل گویان)توانبخشی

درمان:

درمان کانسرواتیو:

  • تغییر فعالیت ها و کاهش فشار بر عضلات و عصب از اهداف عمده محسوب می شوند؛ اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین و ممانعت از فشار اجسام به سطح کفی مچ دست میتواند در کاهش علائم بیماری موثر باشد.
  • به طور کلی مشابه درمان عارضه CTS می باشد
  • استفاده از داروهای NSAID
  • استفاده از آتل
  • در شرایط عدم تحریک پذیری عصب استفاده از موبیلیزاسیون عصب

 

درمان جراحی:

  • درصورت عدم پاسخ به درمان کانسرواتیو، جراحی انجام می گیرد.
  • جراحی شامل برداشتن عوامل فضاگیر،آزادکردن چسبندگی ها، درمان شکستگی های استخوانی و آزادکردن لیگامان عرضی مچ دست است.

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان