قالب وردپرس

شانه یخ زده(frozen shoulder)(توانبخشی)

پروتکل درمانی براساس فازهای مختلف:
الف) درمان در دوره freezing:
۱-    در این دوره کنترل درد و کاهش التهاب هدف اصلی می باشد.
۲-    ترکیبی از دارو و مدالیته های ضد درد و التهاب و حرکت درمانی تا حدی که درد ایجاد نکند.
۳-    یک برنامه ورزشی برای منزل در دامنه بدون درد جهت جلوگیری از محدودیت حرکتی و پیشرفت دامنه حرکتی
۴-    موبیلیزاسیون گرید یک و دو جهت به دست آوردن حرکات فرعی
۵-    در درد حاد : سرما درمانی    تحت حاد: گرما درمان     گرما قبل از تمرین و سرما پس از تمرین   
۶-    توجه به اصلاح پاسچر
ب) درمان در دوره Frozen و Thawing
هدف اصلی بدست آوردن حرکات و دامنه حرکتی و تقویت عضلات است ولی به دلیل اینکه انجام این مراحل دردناک است کنترل درد و التهاب نیز مهم است.
۱-    تجویز ورزشی در این دوره به صورت Active کمکی و Active ایزومتریک است. کلیه فعالیت ها می بایست در دامنه بدن درد انجام شود.
۲-    تکنیک های موبیلزیشن با درجه بالاتر
۳-    تکنیک های موبیلیزشن در انتهای دامنه
۴-    کشش در جهت کپسول تحتانی- قدامی و خلفی و کشش رباط کورالکوهومرال
۵-    بررسی و درمان عوامل موثر مثل پاسچر بد، درگیری ریشه های عصبی در گردن، افسردگی ها و …
۶-    توجه به عدم تعادل عضلانی