قالب وردپرس

شکستگی دیستال رادیوس(colle’s fracture)توانبخشی

درمان:

درمان کانسرواتیو:

–          کاهش درد:

استفاده از مدالیتی های مناسب

استفاده همزمان از تکنیک های موبیلایزاسیون و آب درمانی به منظور افزایش جریان خون و کاهش درد

استفاده از حمام متضاد بسیار مفید می باشد

استفاده از اولتراسوند درآب

–          کاهش ادم:

بالاقرار دادن دست

انجام حرکات مختلف در دست به منظور افزایش بازگشت لنف

–          برطرف کردن محدودیت حرکتی:

استفاده از اولتراسوند جهت افزایش Extensibility

استفاده از تکنیک های موبیلیزاسیون در مفاصل

برنامه تمرینی منزل باید شامل حرکات اکتیو و اکتیوکمکی جهت افزایش دامنه حرکتی و رفع محدودیت باشد. به منظور جلوگیری از وارد شدن نیروی فراوان، از تمرینات با اهرم کوتاه باید استفاده نمود(بخصوص هنگام خم و بازکردن انگشتان)

تشویق بیمار به استفاده عملکردی از دست راه دیگری برای جلوگیری از محدودیت حرکتی است

تمرینات تقویتی ساده انگشتان،مچ و شانه(عضلات روتاتورکاف بخاطر نقش بیومکانیکی آنها) باید انجام شود.

به منظور کاهش اثرRSD از تزریق در Stellate Ganglion همراه با یک بیحس کننده موضعی استفاده می شود.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان