قالب وردپرس

صدمات مفصل آکرومیوکلاویکولار(ACJ injuries)(بیماری)

مفصلی که به نام مفصل شانه می‌شناسیم از ارتباط سر استخوان بازو با کاسه اش در استخوان کتف به وجود می‌آید .این، اصلی‌ترین مفصل شانه است و بیشترین حرکات شانه توسط آن صورت می‌گیرد. نکته‌ای که باید بدانیم این است که این مفصل یکی از چهار مفصل تشکیل دهنده شانه می‌باشد و سه مفصل دیگر نیز در شانه وجود دارد که حرکات را در جهات مختلف تسهیل می‌نمایند.
یکی از این مفاصل از ارتباط انتهای خارجی استخوان ترقوه و زائده ای از استخوان کتف بنام آکرومیون به‌وجود می‌آید که به آن مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه یا ترقوه ای- آکرومیونی می‌گویند و در بالای مفصل اصلی‌شانه قرار می‌گیرد .
 
acj.jpg

علل دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه
ضربه مستقیم به مفصل شانه مانند زمین خوردن روی شانه یا سقوط اجسام سنگین روی سطح خارجی شانه می‌تواند به لیگامانها و عناصر نگهدارنده در مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه صدمه بزند .
علت دیگر دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه به صورت غیرمستقیم بوده و به دنبال زمین خوردن روی دست‌های باز اتفاق می‌افتد .در مکانیسم دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه انرژی حاصل از تماس دستها با زمین از طریق محور اندام به شانه منتقل شده و جمع شدن انرژی در این مفصل باعث آسیب آن می‌شود . آسیب مفصل  شانه بیشتر در رویدادهای ورزشی رخ می‌دهد .این عارضه اغلب درحین فوتبال یا بعداز افتادن از روی اسب رخ می دهد. حرکات تکراری در بالای سر مثلا در شناگران، وزنه بردارها و بدنسازها ممکن است سبب بروز این عارضه شود.
دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه به دنبال حادثه درد شدیدی در ناحیه شانه به‌وجود می‌آید . این درد روی مفصل آکرومیوکلاویکولارشانه متمرکز بوده و این مفصل در لمس حساس و دردناک است . در مواردی که شدت آسیب دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه کمتر است و پارگی در لیگامانها و عناصر نگهدارنده کامل نمی‌باشد  ، حالت نیمه دررفتگی در مفصل به وجود می‌آید که ممکن است در نگاه کاملاً طبیعی به نظر برسد یا جابجایی کمی که در مفصل به‌وجود می‌آید به‌صورت برجستگی کوچکی در انتهای خارجی استخوان ترقوه رویت شود .در افراد چاق یا عضلانی این جابجایی کم معمولاً به خوبی دیده نمی‌شود .
 
منبع: فیزیوتراپی در بیماریهای عضلانی اسکلتی تألیف دکتر احمدی و مرضیه یاسین
وب سایت تخصص بیماری های دست