قالب وردپرس

ضایعات لیگامانی مفصل زانو:پارگی Grade1و Grade2(بیماری)

شایع ترین ضایعات لیگامانی خصوصا از نوع تروماتیک در مفصل زانو ایجاد می شود. در مفصل زانو ۵لیگامان اصلی وجود دارد که شامل:

۱- مدیال کولترال لیگامان(MCL)

۲- لترال کولترال لیگامان(LCL)

۳- لیگامان متقاطع قدامی(ACL)

۴- لیگامان متقاطع خلفی(PCL)

۵- مدیال کپسولار لیگامان(Medial Capsular Ligament)

ACL & PCLs             MCL & LCL1

وظیفه MCL در ثبات بخشیدن به زانو:

 • از بازشدن مفصل در داخل جلوگیری می کند
 • مانع جلوآمدن تیبیا و چرخش خارجی آن در حین اکستنشن می شود
 • سبب پایداری مفصل در صفحه فرونتال می شود

وظیفه LCL در ثبات بخشیدن به زانو:

 • از بازشدن مفصل در خارج جلوگیری می کند
 • از عقب رفتن تیبیا و چرخش داخلی آن حین اکستنشن زانو جلوگیری می کند
 • سبب پایداری مفصل در صفحه فرونتال می شود

وظیفه ACL در ثبات بخشیدن به زانو:

 • حرکت لغزشی تیبیا به جلو را محدود می کند
 • حرکت چرخش داخلی تیبیا را درحین اکستنشن زانو محدود می کند
 • ثبات را در هر ۳صفحه ایجاد می کند

وظیفه PCL در ثبات بخشیدن به زانو:

 • حرکت لغزشی تیبیا به عقب را محدود می کند
 • حرکت چرخش خارجی تیبیا را حین اکستنشن زانو محدود می کند

 

در ضایعات لیگامانی مشکلات و عوارض پیش آمده بر دو نوع است:

۱- ناتوانی : به دلیل درد، محدودیت حرکتی و یا بدراستایی ناشی از شکستگی کارایی مفصل مختل می شود

۲- بی ثباتی: بیمار درد خاصی ندارد ولی از بی ثباتی مفصل شکایت دارد

بی ثباتی در مفصل زانو:

Knee_Sprain

منشأ اصلی بی ثباتی در زانو، اسپرین های لیگامانی است.بی ثباتی به دو شکل تقسیم بندی می شود:

۱- براساس ضایعه و میزان درگیری:

 • پارگی ناقص(Partial Rupture)
 • پارگی کامل(Complete Rupture)

۲-  براساس آناتومی بی ثباتی:

 • بی ثباتی تک صفحه ای:تست های تک صفحه ای شامل؛

تست استرس والگوس(Valgus Sterss Test)

تست استرس واروس(Varus Stress Test)

تست کشویی قدامی(Anterior Drawer Test)

تست کشویی خلفی(Posterior Drawer Test)

تست لاچمن(Lachman Test)

تست Sag Sign

 • بی ثباتی چندصفحه ای: بیش ترین بی ثباتی در بخش قدامی داخلی(AnteroLateral) و خلفی خارجی(PosteroLateral) رخ می دهد.

 

مکانیسم ضایعه:

 • شایع ترین مکانیسم پارگی، چرخش خارجی و ابدکشن ساق است که در این حالت ساق نسبت به ران به سمت جلو حرکت می کند.درصورتی که نیروی وارده شدید باشد کپسول داخلی،MCL و ACL پاره شده و ممکن است منیسک داخلی نیز پاره شود.این پارگی تحت عنوان “Terrible Triad of O’Donoghue” نامیده می شود.

images (3)

 • شایع ترین صدمه لیگامانی زانومربوط به ضایعه MCL است که با چرخش خارجی ساق نسبت به ران(نیروی والگوس) صورت می گیرد.
 • آسیب ACL: اعمال نیرویی شدید در جهت حرکت قدامی تیبیا نسبت به ران و یا چرخش داخلی ساق
 • آسیب PCL: اعمال نیرویی شدید در جهت حرکت خلفی تیبیا به خلف و یا خم شدن بیش از حد زانو
 • اگر زانو به اکستنشن بیش ازحد و شدید برود، ابتدا کپسول خلفی زانو،سپس ACL و در پایان PCL صدمه می بیند.

images (2)

ماهیت درد:

 • درصورت وجود افیوژن و تورم مفصل: درد ممتد،عمقی و موضعی و با افزایش استرس بر لیگامان درد تشدید می یابد
 • درصورت عدم وجود افیوژن: دردشدیدتر،مبهم و ضربانی که با تحمل وزن و حرکت تشدید می یابد.

محل درد:

 • درپارگی درد در محل پارگی گزارش می شود
 • درصورت وجود همارتروز درد پراکنده ای در مفصل ایجاد می شود

علائم:

بسته به شدت ضایعه متفاوت است؛

 • در این بیماران لنگش وجود داشته و ممکن است از کراچ استفاده کنند
 • تورم قابل ملاحظه ای به خصوص در ناحیه بالای کشکک ایجاد می شود
 • بیمار اغلب با زانوی خم راه می رود و از قرار دادن پاشنه برروی زمین اجتناب می کند
 • محدودیت در حرکات پاسیو وجود دارد اما حرکات مقاومتی قوی و بدون درد می باشد
 • مفصل قرمز و مقداری گرم و مرطوب است
 • درد موضعی یا منتشر وجود دارد

درمان:

بسته به اینکه آسیب لیگامان در مرحله حاد،تحت حاد ویا مزمن قرار داشته باشد و بسته به شدت وگرید پارگی درمان متفاوت است.

download

PCL5)     MCL(5)

Grade1(mild):

 • اسپرین خفیف، بدون وجود آسیب در فیبرهای لیگامان

Grade2(moderate):

 • پارگی متوسط همراه با آسیب جزئی در لیگامان

Grade3(sever):

 • پارگی شدید یا کامل لیگامان

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان