قالب وردپرس

ضایعات لیگامانی مفصل زانو:پارگی Grade1و Grade2(توانبخشی)

درمان Grade1:

فازحاد:

اهداف در فاز حاد Grade1:

 • کنترل افیوژن ،التهاب و گرمی مفصل
 • کنترل و نگهداری قدرت و حرکت مفصل جهت حفظ عملکرد ناحیه
 • جلوگیری از واردشدن نیروهای ناخواسته به مفصل و بافت های درحال ترمیم

images (10)images (9)images

درمان فاز حاد:

 • به ۳هفته بی حرکتی در مفصل نیاز است
 • جهت کاهش درد و التهاب از یخ و بانداژ فشاری می توان استفاده کرد
 • برای جلوگیری از واردآمدن نیروهای اضافی به مفصل از وسایل کمکی جهت راه رفتن استفاده می شود
 • بیمار باید به صورت Toe Touch Gait(راه رفتن با پنجه پا( راه برود
 • حرکات اکتیو ملایم در دامنه بدون درد باید چندین مرتبه در روز انجام شود
 • تمرینات استاتیک عضلات اطراف زانونیز باید انجام شود

 

فاز تحت حاد و مزمن:

اهداف در فاز تحت حاد و مزمن Grade1:

 • افزایش پاسخ های ترمیمی در مفصل
 • احیای عملکرد طبیعی زانو

درمان فاز تحت حاد و مزمن:

 • استفاده از گرمای سطحی و عمقی جهت کاهش درد و التهاب
 • استفاده از ماساز فریکشن در محل ضایعه
 • درصورتی که حرکت اکستنشن زانو کامل و بدون درد شود، تمرینات مقاومتی شروع شده و وسایل کمکی برای راه رفتن کنار گذاشته می شوند
 • تمرینات تحملی و تحریکات حس عمقی با استفاده از تخته های تعادل انجام می گیرد
 • از تمرینات عملکردی مانند تغییرجهت های سریع و دویدن در مسیر ۸ ، می توان استفاده نمود

images (12) images (11) images (14) seated-wobble-board150

درمان Grade2:

هدف:

 • حمایت از مفصل به منظور بهبودی کامل لیگامان

درمان:

 • به ۳تا۵ هفته بی حرکتی در مفصل نیاز است
 • به منظور افزایش حمایت ازمفصل می توان از آتل خلفی و یا Knee Cage استفاده نمود
 • تا هنگامی که دامنه حرکتی کامل و بدون درد نشود ، استفاده از وسیله کمکی ادامه می یابد
 • استفاده از تمرینات تقویتی در عضلات اطراف زانو
 • استفاده از ماساژ فریکشن در درجات مختلف فلکشن و اکستنشن زانو
 •  ماساژ درمحل اتصال لیگامان به پریوست استخوان ممنوع است مثل اتصال فوقانی MCL
 • فعالیت های عملکردی به برنامه تمرینی بیمار اضافه شود
 • تا بهبودی کامل از واردآمدن ضربه به ناحیه و بروز مجدد عارضه باید جلوگیری نمود

 

درمان Grade3:

اهداف:

 • بی حرکتی
 • عدم تحمل وزن با کراچ در ۳هفته نخست پس از عارضه
 • بازگشت به فعالیت بعد از ۳ ماه

 

شرایط بازگشت به فعالیت ورزشی:

۱- دامنه حرکتی کامل

۲- قدرت مساوی عضلات در هردوپا

۳- حرکات بدون تندرنس

۴- انجام موفقیت آمیز تست های عملکردی توسط بیمار

درمان Grade3 در لیگامان های مختلف، متفاوت است؛ که جداگانه در بخش های مربوط به خود آورده می شود.

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان