قالب وردپرس

ضایعه حاد منیسک(توانبخشی)

ضایعه حاد منیسک:

درمان پارگی حاد منیسک:

 • در بیشتر پارگی های منیسک، قسمت پاره شده برداشته می شود و آرتروسکوپی بهترین راه برای انجام این کار است.
 • پس از ترمیم منیسک بی حرکتی لازم است. اگر این روش موفقیت آمیز باشد، بهبودی تا ۶ماه حاصل می شود.
 • درصورتیکه جراحی انجام نشود درمان در مرحله حاد، مشابه درمان اسپرین لیگامانی حاد و خفیف است.
 • تحمل وزن بر روی زانوی قفل شده نباید انجام گیرد.
 • در محدودیت اکستنشن به علت افیوژن وتورم،تحمل وزن برروی زانو نباید صورت گیرد.
 • اکستنشن با اعمال نیرو(Forced Extension) برروی زانوی قفل شده نباید انجام گیرد، زیرا درصورتیکه قطعه جابجاشده منیسک به عقب بلغزد حرکت اکستنشن سبب آسیب به لیگامان صلیبی قدامی(ACL) و غضروف مفصلی خواهدشد.

ضایعه مزمن منیسک:

درمان محافظه کارانه(غیرجراحی) شامل بی حرکتی است و معمولا در ضایعات محیطی منیسک که قابلیت ترمیم وجود دارد انجام می شود. در این درمان هدف اصلی حفظ مکانیک مفصل بوده که با تکنیک های موبیلیزاسیون، تقویت عضلانی و تشویق بیمار به فعالیت اجرا می شود.

در این شرایط تا به دست آوردن حمایت عضلانی مناسب حداقل میزان نیرو به مفصل وارد می شود.درصورتی که محدودیت براثر جابجایی قطعه منیسک و بلاک داخلی مفصل ایجاد شود انجام حرکات زانو خصوصا اکستنشن ممنوع است.

درصورتی که بیمار کاندید عمل جراحی شود:

 • عمده ترین درمان بیمار، آموزش مناسب تا پیش از جراحی است.
 • نیروی فشاری وارده به مفصل باید به حداقل برسد.
 • باتوجه به اینکه احتمال قفل شدن در زانووجود دارد، از اعمال نیروی خارجی به منظور افزایش دامنه اکستنشن استفاده نمی شود؛زیرا احتمال پارگی منیسک افزایش می یابد.
 • تقویت عضلات چهارسر و هامسترینگ در دامنه موجود انجام گرفته و از انجام تمرینات در دامنه وسیع به علت افزایش پارگی جلوگیری می شود.
 • تمرینات تقویتی با قدرت ساب ماکزیمال انجام شده و به دلیل افزایش درد بیمار از انجام تمرینات باشدت حداکثری خودداری می شود.

تمرین درمانی بعد از عمل جراحی:

 • معمولا تمرینات زنجیره باز(OKC) به سبب واردآوردن نیروی برشی(shear) و فشاری(compression) به مفصل توصیه نمی شود.
 • استفاده از تمرینات زنجیره بسته(CKC) به سبب نیروی برشی کمتر ، مناسب تر می باشد.
 • در۳هفته نخست دامنه حرکتی زانو باید به ۹۰درجه برسد.
 • بعداز ۶هفته اجازه تحمل وزن کامل(FWB) به بیمار داده می شود.
 • از ابتدا تمرینات تحریک حس عمقی در وضعیت بدون تحمل وزن و سپس در وضعیت تحمل وزن آموزش داده می شود.
 • تمرینات تحملی با دوچرخه ثابت انجام می گیرد، البته در افراد مسن زین دوچرخه باید بالاتر قرار گیرد.
 • تمرینات عملکردی بعد از کسب قدرت کامل عضلات و اعلام آمادگی بیمار آغاز می شود مانند پریدن و طناب زدن
 • برگشت به ورزش قبلی ممکن است تا ۳ماه بعداز ضایعه به طول بینجامد.