قالب وردپرس

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مجتمع فیزیوتراپی ابوریحان:

 

۱_ ما برآنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین جامعه و منشور حقوق بیماران را همیشه مد نظر داشته جز برای تحقق اهداف عالیه ی اسلامی و انسانی گام برنداریم .

 

۲ _ اصل نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، ادب و نزاکت.

 

۳_ اصل رضایتمندی بیماران : ما بر این اعتقادیم که سرمایه های واقعی ما شما هستید و مبنای ارزیابی و ارزشیابی فعالیت این مجموعه میزان رضایت شما بیماران و همراهان محترم است .

 

۴_ اصل برابری : همه شهروندان چه بیماران چه همراهان آنها در محدوده شغلی این مجتمع نزد همه پرسنل با هم یکسانند .

 

۵_ اصل مردم داری : تصمیم گیری ها ، انجام وظایف  و رفتار پرسنل در جهت منافع و بهبودی بیماران است .

 

۶_ اصل احترام و اعتقاد :  پرسنل این مجتمع در رفتار با همکاران و مراجعان بر مبنای احترام و اعتقاد عمل می کنند .

 

۷ _ اصل انتقاد پذیری : انتقادات و پیشنهادات تمام مراجعین ارجمند در مورد کلیه امور مجتمع فیزیوتراپی زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمت رسانی به شهروندان گرامی می باشد .

 

۸_ اصل بکارگیری مهارت و تخصص : پرسنل این مجتمع بخصوص پرسنل درمان مهارت ، دانش و تخصص را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصص و حرفه ای خود را به کار می گیرند .

 

باآرزوی موفقیت و بهبودی با تشکر
مجتمع فیزیوتراپی ابوریحان