قالب وردپرس

مچ دست و دست

مچ دست و دست(wrist & hand)

 

سندرم تونل کارپ(Carpal Tunnel Syndrome)

انگشت ماشه ای(trigger finger)

شکستگی ها و دررفتگی های دست(fractures & dislocations of hand)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

شکستگی دیستال رادیوس(colle’s fracture)

سندرم دکورون(de quervain syndrom)

کنتراکچر دوپویترن (Dupuytren’s Contracture)