قالب وردپرس

نورولوژی

انواع بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی):

 

سکته مغزی(CVA)

مالتیپل اسکلروزیس(MS)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

اختلال در عقده های قاعده ای(پارکینسون)

تروما یا ضربه مغزی(Brain Injury)

گیلن باره

بلز پالسی(فلج یکطرفه صورت)