قالب وردپرس

ورزش های تقویتی

این ورزشها باعث تقویت و افزایش حجم عضلات می شوند. هرگاه دربرابر حرکت یک عضله با استفاده از وزنه، تیوب ورزشی و مانند آن، مقاومت قرار دهیم، در واقع از ورز شهای تقویت عضلانی استفاده کرده ایم.
ummy-within-2-weeks-exercise-for-good-health-weight-training
این ورزشها در تناسب فیزیکی بدن و پیشگیری از بیمار یهای عضلانی- اسکلتی نقش مهمی دارند. همچنین به دلیل افزایش حجم عضلانی،کالری بیش تری در بدن مصرف خواهد شد. به همین دلیل در کاهش چربیهای ذخیره شده، تأثیر بسزایی دارند. علاوه بر این، سیستم قلبی ریوی نیز برای رساندن اکسیژن و غذا به این عضلات مجبور به فعالیت بیشتری خواهد بود و این موضوع تناسب قلبی  ریوی را افزایش می دهد.
 لازم به ذکر است افرادی که معمولاً از این نوع فعالیت استفاده می کنند، ممکن است کاهش وزن زیادی نداشته باشند، در واقع با این ورزش، کاهش وزن از طریق کاهش چربی صورت می گیرد، ولی به دلیل افزایش توده ی عضلانی، در وزن کل بدن تأثیر زیادی دیده نمی شود وحتی ممکن است اضافه وزن نیز به وجود آید.
در اینجا بهترین شاخص برای کاهش چربی، اندازه گیری محیط کمر و تست WHR می باشد که در آینده توضیح خواهیم داد.
برگرفته از کتاب “تغذیه و ورزش و تأثیر آن در پیشگیری و درمان” تألیف دکتر سید هادی وکیلی