قالب وردپرس

پارکینسون(بیماری)

اختلالات سیستم خارج هرمی(Extrapyramidal Disorder)

 
سیستم اکستراپیرامیدال در تولید حرکات نرمال،مهار حرکات ناخواسته و کنترل پوسچر و تون نقش دارد
 basal gangliaاصلی ترین بخش آن است که شامل بخش های زیر می شود:
– stratrium(caudate+putamen)
– globuspallidus(internal,external part)
– substanianigra
– subthalamic.N
شایع ترین اختلال عقده های قاعده ای پارکینسون است که با هیپوکینزیا (کاهش سرعت حرکت) همراه است و سایر اختلالات آن با حرکات غیر ارادی شدید همراه هستند و با هیپرکینزیا(افزایش سرعت حرکت) است عبارتند از:
—۱.Athetosis
– حرکات آرام و ناخواسته در دیستال اندام ها
– —حرکات نامتعادل،بدون هدف،,postural instability, abnormal tone
– —محل ضایعه:پوتامن
– راستای تنه غیرقرینه است، کنترل سر ندارند، دچار dysarthria هستند، مشکلات شنیداری و visual fixation دارند
—۲.Chorea
– حرکات ناگهانی غیر ارادی و سریع در اندام ها و سر بیمار
– محل پاتولوژی: caudate
—۳.Sydenham
–  اختلال حرکتی است که معمولا در افراد بین ۵ تا ۱۵ سالگی بروز میکند
– —به صورت شدید اعضا را پرت می کنند
– —دلیل آن عفونت گلویی استرپتوکوک و یا تب روماتیسمی است
– محل پاتولوژی: caudate
۴.Huntington
– —معمولا در خانم های ۳۰ تا ۵۰ساله دیده می شود
– یک بیماری familial، مزمن و پیشرونده است
– محل ضایعه:corpus striatum
– مشکل در حافظه، راه رفتن و coordination دارند
۵.Ballismus
– —حرکات غیر ارادی در بازوها و پاهای بیمار،نقص درهسته ی ساب تالامیک است و معمولا یک سمت از بدن درگیر میشود
– بهترین زمان فیزیوتراپی بعد از استفاده از داروی مسکن است
—۶.Wilson’s disease
– یک نقص ژنتیکی است که در آن دژنریشن در پوتامن و گاهی کودیت صورت میگیرد. در افراد جوان از یک تا ۲۰ سالگی اتفاق می افتدو این افراد عمر کوتاهی دارند

درمان فیزیوتراپی در hyperkinesia :

– کمپرس مفاصل به خصوص آنهایی که WB می کنند
– استفاده از Body Image و فیدبک های حسی
– جلوی حرکات ناخواسته گرفته شود واجازه می دهیم بیماربه صورت دمر بخوابد
– بیمار با فیدبک های داده شده باید سعی کند حرکت را اکتیو و نرمال انجام دهد
– روی hand coordination,relaxation و orofacsial facilitation کار شود
گروه پژوهشی ابوریحان