قالب وردپرس

کمر

ستون فقرات کمری (lumbar spine)

 

Low Back Pain(دیسکوپاتی، مکانیکال)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

spondylolisthesis(سُرخوردگی مهره های کمری)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

جراحی دیسک کمری(lumbar disc surgery)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی