قالب وردپرس

کنتراکچر دوپویترن (Dupuytren’s Contracture)توانبخشی

درمان فیزیوتراپی بعد از جراحی:

  • کنترل ادم:

بالا نگه داشتن دست و بازوبسته نمودن دست جهت کاهش ادم(۱۰مرتبه در ساعت)

درصورت وجود ادم گوده گذاراستفاده از Intermittent Compression Unit جهت کاهش ادم

مانیپولاسیون بافت نرم نیز در کاهش ادم مفید است

  • تمرینات اکتیو جهت اکستنشن و سپس به سمت فلکشن
  • استفاده از تمرینات گلاید تاندون در کلیه مفاصل
  • انجام ماساژ فریکشن در بافت های اسکار تشکیل شده
  • استفاده از ROMپاسیو ملایم در کلیه مفاصل
  • استفاده از اسپلینت خلفی
  • پیشرفت تمرینات با انجام تمرینات Sustained Grip و تمرینات تقویتی مربوط به آن
  • انجام حرکات فعال بعد از جراحی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نباید فقط به استفاده از اسپلینت اکتفا شود.

 

به امید موفقیت و بهبودی روافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان