قالب وردپرس

Author - abuadmin

آناتومی

                                استخوان شناسی سروگردن،تنه استخوان شناسی سر و گردن و تنه  (دانلود-pdf)   آناتومی اندام تحتانی Anatomy lower extrimity  (دانلود-pdf)   آناتومی اندام فوقانی upper extrimity  (دانلود-pdf) ادامه فوقانی  (دانلود-pdf)   آناتومی سطحی   مسیر عصب ها مسیر عصبها  (دانلود-pdf)

آب سالم

 آب سالم : بدن انسان بدون آب محکوم به فناست. مقدار دقیق آب مورد نیاز بدن، بستگی به وراثت، محیط، نوع رژیم غذایی و میزان فعالیت بدنی فرد دارد. اگر بخواهیم اولین گام را در جهت رفتار غذایی سالم برداریم، این است که آب بیشتری بنوشیم. مقدار تقریبی آب سفارش شده برای مردان ۱۲ لیوان و برای زنان ۹ لیوان در روز می باشد. بدیهی است در زمستان (با توجه به دمای محیط) به مقدار کمتر و در تابستان به مقدار بیشتری نیاز داریم. بهترین معیار [...]

کنترل وزن و فعالیت های بدنی

کنترل وزن و فعّالیتهای بدنی: چاقی به خصوص چاقی شکمی یکی از عوامل مهم در ایجاد التهاب مزمن و بیمار ی های مزمن ناشی از آن، مثل دیابت، بیماری های قلبی، سرطان، بیمار ی های مفاصل،آلزایمر و غیره می باشد. لذا کنترل وزن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ در اینجا تنها به ده نکته مهم در مورد کنترل وزن از نظر پرفسور ویلت بسنده می کنیم: ●به مقدار کافی از میوه و سبز ی های تازه استفاده نمایید (از آ بمیوه کمتراستفاده کنید). ●کربوهیدرا تهای [...]

آب درمانی مچ پا

تمرین۱:بالا آوردن و پایین بردن مچ پا و انگشتان پای مبتلا را تا ارتفاع راحت  با زانوی صاف به طرف جلو بلند کنید. پا ها به طرف بالا بکشید و سپس آن را به طرف پایین هل دهید به طوری که فقط حرکت در مچ باشد.   تمرین۲:بهداخلچرخاندنمچپا تنهاباحرکتمچپا،پایمبتلاراحرکتدهیدبهقدریکهکفپاروبهداخلقراربگیرد.     تمرین۳:به خارج چرخاندن مچ پا: تنها با حرکت مچ پا ، پای مبتلا را حرکت دهید به قدری که  کف پا رو به خارج قرار بگیرد. تمرین۴: پایمبتلاراتا ارتفاعراحتوبازانویخمشدهبهطرفجلوبلند کنید در حال حرکت دادن پا در ناحیه مچ [...]

آب درمانی لگن و زانو

تمرین۱: پای راست را با زانوی خم شده را به طرف قفسه سینه بالا بیاورید. تمرین۲: زانوی راست را تا ۹۰ درجه خم کنید . پا را با همان زانوی خم شده به سمت حرکت دهید تمرین۳: پای راست را به صورت صاف به سمت بالا و جلو بیاورید. تمرین۴: پای راست را به صورت صاف به عقب حرکت دهید تمرین۵: پای راست را به طرف خارج – بالا بیاورید . زانو را صاف نگه دارید پا را به طرف پایین به وضعیت شروع حرکت دهید   تمرین۶: پای راست را [...]

آب درمانی کمر

تمرین۱: به دیوار استخر بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید به طوری که زانو ها را صاف نگه داشته و انگشتان پا رو به جلو باشد . اکنون عضلات شکم و باسن را منقبض کنید.و سعی کنید قوس کمر را به دیوار بچسبانید طوری که لگن شما به سمت بالا تمرین۲: پشت به دیوار استخر بایستید و پای مبتلا را از ران و زانو خم کنید . دست سمت مبتلا را بر روی قسمت خارج زانو [...]

آب درمانی گردن

تمرین۱: کشش عضلات طرفی گردن : بایستید و مانند شکل ،بالای مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید و از جلوی بدن عبور داده و به سمت پایین بکشید. اکنون سر را به سمت مخالف خم کنید تا کشش را در ناحیه طرفی گردن درسمت مبتلا احساس کنید ، این وضعیت را نگه دارید تمرین۲: کشش عضلات پشت شانه : بایستید انگشتان دستها را در هم قلاب کنید و دست ها را جلو بکشید . اکنون غب غب بگیرید و این کشش [...]

آب درمانی مچ دست

تمرین۱: دست ها را در طرفین و کف دست ها را رو به جلو نگه دارید. در حالی که دست ها را به طرف شانه ها می آورید، آرنج های صاف را خم کنید و سپس صاف کنید تا به وضعیت شروع برسید. ـ وضعیت دیگر دست: کف دست ها رو به عقب باشد تمرین۲: آرنج ها را در زاویه ۹۰ درجه خم کرده و نزدیک به بدن نگه دارید. کف دست ها رو به پایین باشد. هر دو مچ را طوری خم کنید [...]