قالب وردپرس

آموزش بیماران

آموزش بیماران

آب درمانی مچ پا

تمرین۱:بالا آوردن و پایین بردن مچ پا و انگشتان پای مبتلا را تا ارتفاع راحت  با زانوی صاف به طرف جلو بلند کنید. پا ها به طرف بالا بکشید و سپس آن را به طرف پایین هل دهید به طوری که فقط حرکت در مچ باشد.   تمرین۲:بهداخلچرخاندنمچپا تنهاباحرکتمچپا،پایمبتلاراحرکتدهیدبهقدریکهکفپاروبهداخلقراربگیرد.     تمرین۳:به خارج چرخاندن مچ پا: تنها با حرکت مچ پا ، پای مبتلا را حرکت دهید به قدری که  کف پا رو به خارج قرار بگیرد. تمرین۴: پایمبتلاراتا ارتفاعراحتوبازانویخمشدهبهطرفجلوبلند کنید در حال حرکت دادن پا در ناحیه مچ [...]

آب درمانی لگن و زانو

تمرین۱: پای راست را با زانوی خم شده را به طرف قفسه سینه بالا بیاورید. تمرین۲: زانوی راست را تا ۹۰ درجه خم کنید . پا را با همان زانوی خم شده به سمت حرکت دهید تمرین۳: پای راست را به صورت صاف به سمت بالا و جلو بیاورید. تمرین۴: پای راست را به صورت صاف به عقب حرکت دهید تمرین۵: پای راست را به طرف خارج – بالا بیاورید . زانو را صاف نگه دارید پا را به طرف پایین به وضعیت شروع حرکت دهید   تمرین۶: پای راست را [...]

آب درمانی کمر

تمرین۱: به دیوار استخر بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید به طوری که زانو ها را صاف نگه داشته و انگشتان پا رو به جلو باشد . اکنون عضلات شکم و باسن را منقبض کنید.و سعی کنید قوس کمر را به دیوار بچسبانید طوری که لگن شما به سمت بالا تمرین۲: پشت به دیوار استخر بایستید و پای مبتلا را از ران و زانو خم کنید . دست سمت مبتلا را بر روی قسمت خارج زانو [...]

آب درمانی گردن

تمرین۱: کشش عضلات طرفی گردن : بایستید و مانند شکل ،بالای مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید و از جلوی بدن عبور داده و به سمت پایین بکشید. اکنون سر را به سمت مخالف خم کنید تا کشش را در ناحیه طرفی گردن درسمت مبتلا احساس کنید ، این وضعیت را نگه دارید تمرین۲: کشش عضلات پشت شانه : بایستید انگشتان دستها را در هم قلاب کنید و دست ها را جلو بکشید . اکنون غب غب بگیرید و این کشش [...]

آب درمانی مچ دست

تمرین۱: دست ها را در طرفین و کف دست ها را رو به جلو نگه دارید. در حالی که دست ها را به طرف شانه ها می آورید، آرنج های صاف را خم کنید و سپس صاف کنید تا به وضعیت شروع برسید. ـ وضعیت دیگر دست: کف دست ها رو به عقب باشد تمرین۲: آرنج ها را در زاویه ۹۰ درجه خم کرده و نزدیک به بدن نگه دارید. کف دست ها رو به پایین باشد. هر دو مچ را طوری خم کنید [...]

آب درمانی شانه

به زودی مطالب جالبی را در اختیار خوانندگان قرار خواهیم داد….لطفا منتظر بمانید با تشکر

ورزش های ستون فقرات به منظور پایداری(تمرین درمانی در خانه)

برنامه پایداری و POST Partner   تمرین ۱:سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing: دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و [...]

ورزش های ستون فقرات با سوگرایی اکستنسوری(تمرین درمانی در خانه)

برنامه دیسکوپاتی با EXT biased :   تمرین۱:  سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing: دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و [...]

ورزش های ستون فقرات با سوگرایی فلکسوری(تمرین درمانی در خانه)

تمرین۱:  سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و پا ، نشسته ، ایستاده) [...]

ورزش های گردن(تمرین درمانی در خانه)

الف) تمرینات تقویتی: تمرین۱: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله۱۲تایی در یکی از وضعیتهای زیر حالت  غبغب بگیرید در حالیکه گوش  در راستای شانه شما قرار گیرد.    الف) در حالت نشسته                         ب) خوابیده                             ج) خم شدن به عقب تمرین۲: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله۱۲تایی با دست خود مطابق شکل زیر در جهات مختلف به گردن فشار ملایم وارد کنید و سعی کنید گردن را بدون [...]