قالب وردپرس

برنامه آموزش ورزش بیماران در خانه

ورزش های ستون فقرات به منظور پایداری(تمرین درمانی در خانه)

برنامه پایداری و POST Partner   تمرین ۱:سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing: دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و [...]

ورزش های ستون فقرات با سوگرایی اکستنسوری(تمرین درمانی در خانه)

برنامه دیسکوپاتی با EXT biased :   تمرین۱:  سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing: دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و [...]

ورزش های ستون فقرات با سوگرایی فلکسوری(تمرین درمانی در خانه)

تمرین۱:  سفت کردن عضلات پایدار کننده شکمی لگنی (کنترل کف لگن) Bracing دامنه حرکتی موجود در ناحیه کمر را پیدا کرده و در وضعیت طبیعی کمر ( کمی قوس دار- لوردوز طبیعی) قرار بگیرید عضلات اطراف کمر را سفت کنید در حالیکه به آرامی و به صورت طبیعی نفس میکشید(انقباض عضلات کف لگن و عضلات شکم ، دیافراگم و عضلات پشت) این تمرین را در وضعیت های مختلف ( طاقباز ، دمر ، چهار دست و پا ، نشسته ، ایستاده) [...]

ورزش های گردن(تمرین درمانی در خانه)

الف) تمرینات تقویتی: تمرین۱: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله۱۲تایی در یکی از وضعیتهای زیر حالت  غبغب بگیرید در حالیکه گوش  در راستای شانه شما قرار گیرد.    الف) در حالت نشسته                         ب) خوابیده                             ج) خم شدن به عقب تمرین۲: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله۱۲تایی با دست خود مطابق شکل زیر در جهات مختلف به گردن فشار ملایم وارد کنید و سعی کنید گردن را بدون [...]

ورزش های اسپرین مچ پا(تمرین درمانی در خانه)

تمرین۱: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی تقویتی ایزومتریک اورژن در برابر یک مقاومت ثابت (مثلاً  دست درمانگر یا مقاومت دیوار) جهت تقویت عضلات اورتور   تمرین۲:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی تقویتی ایزومتریک اینورژن در برابر یک مقاومت ثابت (مثلاً دست درمانگر یا مقاومت دیوار) جهت تقویت عضلات اینورتور   تمرین۳:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی تمرین تقویتی ایزومتریک در برابر مقاومت ثابت جهت تقویت عضلات دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن تمرین۴:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی تمرین اینورژن و اورژن و دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن در برابر [...]

تمرین های فلکسور ران(تمرین درمانی در خانه)

فلکسور ها : تقویتی تمرین۱: لب تخت بنشینید در حالی که زانوی مصدوم در ۹۰ درجه قرار داده پای مصدوم را به سمت داخل شکم نزدیک کنید. پس از چند جلسه می توانید از وزنه های مقاومتی استفاده کنید. تمرین۲: روی زمین به صورت به صورت طاق باز دراز بکشید. درحال که زانوهایتان در ۹۰ درجه قرار دارد ران را به سمت داخل شکم نزدیک کنید. بعد از چندین جلسه می توانید این کار را به صورت مقاومتی به کمک درمانگر انجام دهید. تمرین۳: به صورت [...]

تمرین های تقویتی اددکتورهای ران(تمرین درمانی در خانه)

 در شروع تمرینات با فشار کم و تکرار های زیاد باشد، سپس فشار زیاد و تکرار کم شود. تمرین۱:  یک توپ یا بالش بین مچ پا قرار داده، پاها را به یکدیگر نزدیک کنید. تمرین۲: یک توپ یا بالش بین هر دو زانوی خود قرار دهید. زانوها باید در حالت خمیده باشند. ران ها را به یکدیگر نزدیک کنید و توپ را بین پاهای خود فشار دهید. تمرین۳: روی یک سطح لیز (مثل سرامیک)بایستید، پای مصدوم  بدون کفش و یا جوراب باشد و پای سالم [...]

ورزش های آرتروز زانو(تمرین درمانی در خانه)

تمرین۱: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله ۱۲تایی زیر زانوی خود یک بالش قرار می دهید در حالی که زانوی خود را به بالش فشار می دهید، پاشنه پا را از تخت بلند کنید. پنجه پا را به طرف خود بکشید.. بر روی دستها یا یک بالش تکیه دهید .     تمرین۲:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۳مرحله ۱۲تایی در حالت نشسته یک بالش کوچک را بین زانوهای خود قرار دهید در حالی که زانوها صاف هستند سپس زانو های خود را به بالش فشار دهید. تمرین۳: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه [...]

ورزش های شانه یخ زده(تمرین درمانی در خانه)

ورزش های FROZEN SHOULDER   تمرین۱: ۳مرحله در روز مطابق شکل دست آسیب دیده را آویزان کرده و حرکت پاندولی به سمت جلو، طرفین و دایره ای را انجام دهید. در هر جهت ۵۰ بار حرکت دهید. تمرین۲: ۳مرحله ۱۰ تایی رو به دیوار ایستاده و انگشتان را روی دیوار گذاشته و به آرامی به سمت بالا می برید. تمرین ۳ :۳مرحله ۵تایی؛کشش:۲۰ثانیه کشش کپسول تحتانی:دست درگیر را در حالیکه آرنج خم است بالای سر می برد. از دست سالم برای کشش استفاده می کند. تمرین۴: ۳مرحله [...]

ورزش های شانه(تمرین درمانی در خانه)

تمرین ۱ : ۳مرحله در روز مطابق شکل دست آسیب دیده را آویزان کرده و حرکت پاندولی به سمت جلو، طرفین و دایره ای را انجام دهید.این تمرین را در هر جهت ۵۰ بار حرکت دهید تمرین۲: ۱۵ ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵ تایی الف) مطابق شکل به حالت طاقباز خوابیده، بازو را در حالت ۳۰ درجه قرار بگیرد (حوله لوله شده زیر بازو) چوب را در دست گرفته و با دست سالم چوب را به سمت دست درگیر هدایت کنید. ب) [...]