قالب وردپرس

Tag - بالشت بین زانویی

بالش بین زانویی

بالش بین زانوئی هوشمند مناسب برای بانوان باردار برای کم کردن فشار از روی مهره های کمر هنگام خواب و طراحی شده برای افرادی که هنگام خواب کمر درد و زانو درد دارند. مناسب برای بانوان باردار برای کم کردن فشار از روی مهره های کمر هنگام خواب طراحی شده برای افرادی که هنگام خواب کمر درد و زانو درد دارند. این محصول طوری طراحی شده است که برای استفاده ما بین پاها در هنگام خوابیدن به پهلو و یا زیر [...]