قالب وردپرس

Tag - بالش طبی مدل پروانه

فروشگاه تجهیزات-بالش طبی-مدل پروانه

بالش طبی-مدل پروانه

بالش هوشمند مدل پروانه مناسب برای افراد با عرض شانه کم با طراحی منحصر به فرد برای افرادی که مشکلات حاد گردنی دارند مناسب برای افراد با عرض شانه کم طراحی منحصر به فرد برای افرادی که مشکلات حاد گردنی دارند. بالشت ها در شکل و میزان فشار وارده به مهره های گردن وقسمت فوقانی ستون فقرات و انحنای آنها نقش مهمی دارد.استفاده از بالشت های نامناسب باعث می شود سرنسبت به بدن وضعیت مناسبی نداشته باشد و کشیدگی و [...]