قالب وردپرس

خبری متفاوت برای فیزیوتراپیست‌های ایران:رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی به تسنیم خبر داد

نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی هیات مدیره انجمن و اعضای کمیته روابط عمومی با حضور اصحاب رسانه ها روز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ برگزارشد.