قالب وردپرس

whiplash injury(توانبخشی)

توانبخشی بیماران با whiplash injury 

درمان :

 

درمان فاز حاد:

 • هدف از درمان در این مرحله دادن استراحت به عضلات گردن است. البته باید توجه نمود که عضلات نباید سفت شده و هرچه سریعتر باید بیمار را به فاز تحت حاد وارد کرد.

کاهش درد:

 • استفاده از تکنیک های موبیلیزاسیون شامل soft tissue mobilization و strain-counter strain
 • استفاده از تکنیک های موبیلیزاسیون مفصلی شامل تراکشن اختصاصی مفاصل با درجه ۱ و ۲
 • استفاده از سرما و گرما در محل آسیب
 • حمایت پوسچرال در محیط خانه
 • استفاده از کولار نرم

images (10) images (11) x000

حفظ دامنه حرکتی:

 • بیمار باید حرکات چرخش گردن، ناحیه توراسیک و اندام های فوقانی را به صورت فعال و در محدوده بدون درد انجام دهد.
 • باید دقت کرد که تمرینات دامنه حرکتی نباید در جهت افزایش دامنه باشند بلکه تمرینات با تکرار ملایم و در دامنه بدون درد باید انجام شوند.
 • تمرینات فعال کمکی در وضعیت طاقباز و درحالیکه درمانگر سر بیمار را ساپورت کرده و به بیمار در انجام حرکات در همه صفحات حرکتی کمک می کند، انجام می گیرد.
 • راحت ترین و آسانترین تمرین فعال که بیمار توانایی انجام آن را در این مرحله دارد، چرخش سر با حفظ حمایت سر در وضعیت طاقباز است.
 • روشی مؤثر و راحت در انجام تمرینات دامنه حرکتی فعال استفاده از Occipital Float است.(تصویر)
 • به تدریج می توان تمرینات دامنه حرکتی فعال را برروی یک Foam Wedge و در وضعیت بدون تحمل وزن پیشرفت داد.ترکیبات حرکتی چرخش سر، فلکشن و اکستنشن نیز قابل اجرا هستند.
 • هنگامی که بیمار توانایی انجام تمرینات دامنه حرکتی فعال را در کلیه جهات و با حداقل درد ممکن داشت، می توان تمرینات با تحمل وزن را به بیمار ارائه نمود.
 • بیشتر بیماران ظرف ۴ تا ۵ هفته به طور کامل بهبود می یابند.
 • بیماران باید ۱ هفته در میان، ازنظر بهبودی و تغییرات ایجادشده ارزیابی شوند.

 

درمان در فاز تحت حاد:

هدف از درمان در این مرحله حفظ انعطاف پذیری عضلات گردن و مفاصل فاست است. درمان های مکانیکی به دلیل کاهش گاردینگ عضلانی مؤثرتر بوده و تکنیک های کششی و موبیلیزاسیون نیز تاحدودی قابل تحمل است، اما نکته مهم جلوگیری از تشکیل چسبندگی بین عضلات و فیبرهای مفصلی و تبدیل آنها به بافت اسکار است.

تمرینات اختصاصی عضلات درگیر عبارتند از:

 • عضله استرنوکلیدوماستوئید:

این عضله به طور شایع دچار کوتاهی شده و قوی است.به منظور کشش عضله ، سروگردن باید در حداکثر چرخش و فلکشن جانبی قرار گیرد اما این وضعیت ناراحت کننده بوده و احتمال آسیب به مفاصل و عضلات کوچکتر وجود دارد. به منظور درمان راحت تر و مؤثرتر می توان از ماساژ و مانیپولاسیون بافت نرم استفاده کرد.

 • عضله لونگوس کولی:

مؤثرترین درمان برای این عضله ،بازگرداندن آن به طول استراحت است(لوردوز خفیف). به منظور تمرین کنترل حرکتی عضلات فلکسورعمقی گردن(لونگوس کولی و لونگوس کاپیتیس) می توان از Pressure Biofeedback Unit استفاده کرد.

 • عضلات مولتی فیدوس:

مؤثرترین درمان برای این عضله ،بازگرداندن آن به طول استراحت است(لوردوز خفیف). به منظور حفظ لوردوز گردنی بهترین راه، تقویت عضلات مولتی فیدوس است، به این ترتیب ناحیه میانی گردن نیز تثبیت می شود. به محض امکان ، تمرینات تقویتی ایزومتریک این عضلات نیز باید شروع شود.

نکته:لوردوز یک وضعیت دینامیک بوده و با روش های پاسیو نمی توان آن را به حالت نخست برگرداند. تقویت عضلات مولتی فیدوس بهترین راه برای برگرداندن لوردوز گردن است. به همین دلیل تمرینات ایزومتریک برای تقویت این عضلات باید هرچه سریعتر شروع شود.

 • عضلات خلف گردن:

در این عارضه این عضلات ضعیف شده و باید تقویت شوند. باتوجه به آنکه تمام عضلات گردن به صورت فرعی در تنفس شرکت می کنند می توان به منظور تقویت از تمرینات هوازی استفاده کرد.

هر فعالیت هوازی که سبب افزایش ضربان قلب بیش از میزان هدف شود، در تقویت عضلات خلفی گردن مؤثر است.

تمرینات حسی-حرکتی و ثباتی گردن:

اجرای این تمرینات به منظور بهبود کارایی الگوهای حرکتی در گردن و اندام فوقانی ضروری است.

هدف نهایی این تمرینات، ایجاد یک برنامه اتوماتیک و جدید حرکتی است تا بیمار بدون فکرکردن به فعالیت موردنظر، حرکات صحیح را انجام دهد.

درد مفاصل فاست:

به دلیل عمقی بودن مفاصل فاست، تورم، گرمی و قرمزی آنها قابل تشخیص نمی باشد.

به دلیل تشکیل بافت اسکاردرحضور ادم، انجام تمرینات کششی و موبیلیزاسیون که سبب تشدید تورم مفصلی می شود مضر است.

موبیلیزاسیون و Overstretching مفاصل متورم سبب ایجاد آنکلیوز و تغییرات تخریبی می شود.

بیحرکتی مفاصل نیز امکان تشکیل بافت اسکار را افزایش می دهد.

نکته:

باتوجه به موارد ذکرشده در درمان مفاصل فاست به نکات زیر باید توجه کرد:

 • درفاز حاد، باید حرکت چرخش فعال در محدوده بدون درد هرساعت انجام شود.
 • موبیلیزاسیون در فاز تحت حادنباید برای بیمار دردناک بوده یا پس از درمان ایجاد ناراحتی کند.
 • نواحی هایپرموبایل را باید تشخیص داد و از موبیلیزاسیون آنها خودداری کرد.
 • باید از کشش پاسیو و شدید سروگردن به دلیل احتمال Overstretching سگمان های هایپرموبایل خودداری کرد.
 • دامنه حرکتی باید توسط موبیلیزاسیون سگمنتال مفصلی به دست آید.

 

درمان فاز مزمن:

روش های درمانی در این مرحله باید تدریجی باشد.به دلیل وجود فیبروز مفصلی، سرعت در افزایش دامنه حرکتی نباید یکی از اهداف درمانی باشد.عضلات به کشش تکراری و آرام به خوبی پاسخ می دهند درحالیکه کشش بیش از حد سبب افزایش تورم و تولید بافت اسکار در عضله می شود.به همین خاطر هدف درمان در این مرحله بازگرداندن تدریجی لوردوز گردن با استفاده از تکنیک های موبیلیزاسیون درجهت افزایش اکستنشن و تقویت اختصاصی عضله مولتی فیدوس در سگمان های هایپرموبایل است. همچنین ایجاد تعادل طبیعی ، با کشش عضلات بزرگ قدامی گردن، تقویت عضلات خلف گردن و همچنین به کارگیری تمرینات کنترل حرکتی عضلات فلکسور عمقی گردن قابل دستیابی است.

نکته:

 • کشش عضلات خلف گردن با آوردن سر به فلکشن ممکن است سبب کاهش موقت علائم عضلانی شود اما درطولانی مدت سبب ایجاد بی ثباتی گردن می شود.
 • Chin Tuck Exercise سبب کشش عضلات ساب اکسیپستال می شود،درعین حال می تواند سبب صاف شدن قوس طبیعی گردن نیز شود، به همین دلیل نباید این تمرین بیش از ۶هفته انجام شود.
 • تمرینات کششی پاسیویا تکنیک های موبیلیزاسیون چرخشی شدید می تواند سبب کشش بیش ازحد در سگمان های هایپرموبایل شده و بی ثباتی گردن را به همراه داشته باشد.
 • تمرینات تقویتی عضلات عمقی در خلف گردن باید سبک باشد. علت این امر کوچک بودن عضلات مولتی فیدوس است.همچنین باید دقت نمود که عضلات قدام گردن تقویت نشوند.
 • بازاموزی کنترل عصبی-عضلانی در عضلات عمقی گردن با استفاده از Pressure Biofeedback Unit و همچنین تکنیک Rhythmic Stabilization قابل تسهیل است.
 • بیمار باید تاحدممکن فعال باشد و انجام تمرینات هوازی به صورت روزانه و حداقل ۲۰دقیقه در روز جزئی ازهر برنامه تمرینی برای بیمار باشد.

Whiplash0312

neck-rehabilitation-exercise-car-accident-doctor-in-atlanta-1-728

cervical-spine-whiplash-rehabilitation-exercises-car-accident-doctor-atlanta-1-728

منبع:گروه پژوهشی ابوریحان